OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Kto kandiduje v parlamentných voľbách 2023?

Predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia o mesiac - 30. septembra 2023.

Kto kandiduje v parlamentných voľbách 2023?

Foto: Unsplash License

V riadnom termíne sa mali voľby konať začiatkom roka 2024, avšak po viacerých vládnych krízach poslanci rozhodli o skrátení volebného obdobia.

O hlasy občanov má záujem nasledovných 25 politických subjektov:

1 Pirátska strana - Slovensko
2 Princíp
3 Progresívne Slovensko
4 Spoločne občania Slovenska
5 OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ
6 Komunistická strana Slovenska
7 Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana
8 Vlastenecký blok
9 Modrí, Most - Híd
10 SPRAVODLIVOSŤ
11 Slovenské hnutie obrody
12 Sloboda a Solidarita
13 SME RODINA
14 MY SLOVENSKO
15 Slovenská národná strana
16 SMER - sociálna demokracia
17 HLAS - sociálna demokracia
18 SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
19 SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
20 SDKÚ-DS-Slovenská demokratická a Kresťanská únia - Demokratická strana
21 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
22 Demokrati
23 Kresťanskodemokratické hnutie
24 KARMA
25 REPUBLIKA

Pozreli sme sa na zoznam zaregistrovaných kandidátov a zaujímalo nás, koľko z nich za svojím menom na kandidátke uvádza zdravotnícke povolanie.

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie:

a) lekár,
b) zubný lekár,
c) farmaceut,
d) sestra,
e) pôrodná asistentka,
f) fyzioterapeut,
g) verejný zdravotník,
h) zdravotnícky laborant,
i) nutričný terapeut,
j) dentálna hygienička,
k) rádiologický technik,
l) zdravotnícky záchranár,
m) zubný technik,
n) technik pre zdravotnícke pomôcky,
o) optometrista,
p) farmaceutický laborant,
q) masér,
r) očný optik,
s) ortopedický technik,
t) praktická sestra – asistent,
u) zubný asistent,
v) sanitár.

Podľa uvedeného zákona je zdravotnícky pracovník aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Zaujíma vás, koľko zdravotníkov je medzi zaregistrovanými kandidátmi? Koľko z nich je lekárov? Koľko z nich je sestier? Koľko z nich je farmaceutov? Koľko z nich je záchranárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov? Ktorá strana alebo hnutie má na svojej kandidátke najviac zdravotníkov?

Alebo ktorý politický subjekt má na svojej kandidátke najviac lekárov? A naopak, ktorý politický subjekt nemá na kandidátke žiadneho zdravotníka?

Ak áno, prinášame vám prehľad zdravotníkov, ktorí kandidujú v blížiacich sa voľbách.

Na úvod pripomenieme, že vychádzame zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý bol zasielaný voličom. Nemusí ísť tak o zdravotníkov, ktorí aj aktívne vykonávajú svoje povolanie.

V rámci detailnejšieho prehľadu uvádzame aj kandidátov, ktorí síce nie sú zdravotníkmi, ale ich zameranie sa dotýka zdravotníctva, resp. môžu istým spôsobom pôsobiť v sektore.

O hlasy voličov zabojuje viac ako sto zdravotníkov

Zo všetkých zaregistrovaných kandidátov je 114 zdravotníckych pracovníkov. Najväčšia skupina z nich sú lekári (72).

Tabuľka: Prehľad zdravotníckych pracovníkov na kandidátkach jednotlivých politických subjektov
Zdroj: vlastné spracovanie z údajov zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov

Ako vidno, Kresťanskodemokratické hnutie má na kandidátka najviac zdravotníkov. A na druhej strane 4 politické subjekty na svojich kandidátkach nemajú žiadneho zdravotníckeho pracovníka.

1 Pirátska strana – Slovensko

Na kandidátke sú tri lekárky:

Dana Miri, primárka rehabilitačného oddelenia, Rimavská Sobota;

Beáta Drdáková, oftalmologička, Švošov;

Branislava Pírková, zubná lekárka, Hamuliakovo.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Marek Kvak, zdravotnícky pracovník, Mudroňovo.

Ako sme spomínali, v rámci detailnejšieho prehľadu uvedieme aj kandidátov, ktorí nie sú zdravotníkmi, ale môžu pôsobiť v sektore. Na kandidátke strany je medicínska konzultantka - Katarína Ringelband, Bratislava.

2 Princíp

Táto strana má na kandidátke jedného zdravotníckeho pracovníkaZdena Vencelová, sanitárka, Gelnica.

3 Progresívne Slovensko

Progresívne Slovensko má na kandidátke jedného lekára: Krisztián Váradi, Dunajská Streda.

Na kandidátke figuruje jedna sestra: Milan Laurinc, Bratislava.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Jolana Kusá, psychologická poradkyňa, Bratislava.

Strana má dvoch kandidátov, ktorí nie sú zdravotníkmi, ale pôsobia v sektore: Oskar Dvořák, expert na zdravotníctvo, a Lívia Augustin Šimanská, právnička v zdravotníctve.

4 Spoločne občania Slovenska

Na kandidátke figuruje jedna sestraĽubica Krajčírová, zdravotná sestra, Stupava.

Na kandidátke je síce tiež laborant - Štefan Truchlík, Rajecké Teplice, ale nevieme, v akom odbore pôsobí a či vôbec v zdravotníctve.

5 OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská únia a ZA ĽUDÍ

Na kandidátke hnutia OĽaNO a Priatelia sú piati lekári:

Marek Krajčí, detský kardiológ, Bratislava;

Obaidullah Mir, Rimavská Sobota;

Mariana Mrázová, Limbach;

Eva Horváthová, Bratislava;

Anna Záborská, Bojnice.

Medzi zaregistrovanými kandidátmi hnutia sú štyri sestry:

Lenka Dunajová Družkovská, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Kolárovice;

Monika Kavecká, diplomovaná sestra, Kunerad;

Natália Nagyová, Kráľ;

Mária Javornická, Košice. 

A v rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník figurujú na kandidátke:

Mária Benová, psychologička, Trnava;

Viera Olbertová, technička v neurologickej ambulancii, Krásno nad Kysucou;

Miroslav Vlk, zdravotník, Belá.

6 Komunistická strana Slovenska

KSS nemá na kandidátke žiadneho zdravotníckeho pracovníka.

Do zoznamu ľudí, ktorí nie sú zdravotníkmi, ale istým spôsobom pôsobia v sektore, z kandidátky môžeme uviesť Mareka Žuravlova, chiropraktika.

7 Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Na kandidátke sú piati lekári:

Dušan Bráz, Prešov;

Iveta Fulková, Spišská Nová Ves;

Michal Bucek, Bratislava;

Juraj Šváč, Tajov;

Peter Herman, obvodný lekár, Dubnica nad Váhom.

Medzi zaregistrovanými kandidátmi je jedna sestra: Emília Hollá, zdravotná sestra, Trenčín.

A v rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke:

Róbert Zsíros, zdravotnícky záchranár, Komárno;

Peter Győri, zdravotnícky laborant, Trstice.

8 Vlastenecký blok

Vlastenecký blok má na kandidátke jedného lekáraJán Kleskeň, Bučany.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník figuruje na kandidátke: Emília Žeňuchová, záchranárka rýchlej zdravotnej služby, Porúbka.

9 Modrí, Most – Híd

Na kandidátke majú ôsmich lekárov

Marek Vargovčák, Košice;

Juraj Štekláč, Bratislava;

Rudolf Smriga, Rimavská Seč;

Cyril Václav, zubný lekár, Rakúsy;

Ľubomír Demský, Baška;

Gejza Kristián, zubný lekár, Lučenec;

Martin Tkáčik, Brezno;

Štefan Horváth, Košice.

Politický subjekt Modrí, MOST-HÍD má na kandidátke tiež študenta psychológie Samuela Baláža a medzi zaregistrovanými kandidátmi figuruje aj Jozef Lipka, vodič sanitky.

10 SPRAVODLIVOSŤ

Na kandidátke má jednu lekárku: Anna Gombošová, Bratislava.

11 Slovenské hnutie obrody

Na kandidátke nemá žiadneho zdravotníckeho pracovníka.

12 Sloboda a Solidarita

Medzi zaregistrovanými kandidátmi strany sú traja lekári:

Ľudovít Paulis, Nitra;

Peter Osuský, Bratislava;

Tomáš Szalay, lekár samosprávneho kraja Bratislava. 

A na kandidátke figuruje aj farmaceut: Martin Pilnik, Lovčica-Trubín.

Z kandidátov, ktorí nie sú zdravotníkmi, ale môžu pôsobiť v sektore, je na kandidátke strany Sloboda a Solidarita Patrícia Dutková, právnička v oblasti liekovej politiky.

13 SME RODINA

Strana na kandidátke má jednu sestru: Zuzana Chamulová, špecializovaná detská sestra, Vígľaš.

Na kandidátke strany figuruje jeden lekárnik: Ladislav Černý, vedúci lekárnik, Veľký Krtíš.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Marek Andrejov, praktická sestra, Prešov.

Okrem zdravotníkov SME RODINA má na kandidátke medicínsku reprezentantku; Tatiana Osvaldová, Bratislava.

14 MY SLOVENSKO

Strana nemá na kandidátke žiadneho zdravotníckeho pracovníka.

15 Slovenská národná strana

SNS má na kandidátke sedem lekárov:

Peter Šaško, Tvrdošín;

Peter Kišška, Nitra;

Jaroslava Bernátová, lekárka – kardiologička, Nové Zámky;

Ladislav Čulman, zubný lekár, Žilina;

Marián Haramia, lekár – chirurg, Malacky;

Peter Zelený, Spišská Nová Ves;

Peter Kotlár, Martin.

Na kandidátke figuruje jedna sestra: Zuzana Bielená, vedúca sestra Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Radoľa.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke:

Martin Ostrovský, ortopedický technik, Horné Orešany;

Ivana Juráčková, psychologička, Vinosady;

Martin Vanečko, rádiologický technik, Hôrka.

16 SMER - sociálna demokracia

Na zozname registrovaných kandidátov má strana troch lekárov:

Jozef Ježík, Zvolen;

Vladimír Baláž, Banská Bystrica;

Jozef Valocký, Galanta.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Bibiana Pánisová, farmaceutická laborantka, Martin.

17 HLAS - sociálna demokracia

HLAS má na kandidátke štyroch lekárov:

Richard Raši, Košice;

Mirko Trojčák, Veľký Krtíš;

Tomáš Matuška, lekár neurochirurg, Nové Zámky;

Peter Tkáč, Spišský Hrušov.

A v rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Lukáš Pellegrini, hasič-záchranár, Banská Štiavnica.

Na kandidátke mimo zdravotníckeho povolania figuruje - Daniel Lichner, vodič dopravnej zdravotnej služby, a Zdenko Svoboda, námestník nemocnice (pozn. ekonomicko-technický námestník).

18 SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

Na kandidátke má tento politický subjekt štyroch lekárov:

Miklós Viola, Kolárovo;

Ervin Chomča, Galanta;

Zoltán Horváth, Dunajská Streda;

Peter Juhász, chirurg, Rimavská Sobota.

A medzi registrovanými kandidátmi je jeden lekárnikZoltán Antal, Tornaľa.

19 SRDCE vlastenci a dôchodcovia - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 

Na kandidátke figurujú dvaja lekári:

Roman Fajer, Valaská Belá;

Ján Petruška, Nitra.

Medzi registrovanými kandidátmi je jedna sestra: Terézia Spišiaková, zdravotná sestra, Podbrezová.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Milan Gabrhel, masér, Zamarovce.

20 SDKÚ-DS-Slovenská demokratická a Kresťanská únia - Demokratická strana 

Na ich kandidátke nefiguruje žiaden zdravotnícky pracovník.

21 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

Strana má na kandidátke dvoch lekárov:

Mojmír Macek, Piešťany;

Natália Grausová, Bratislava.

Na kandidátke je jedna sestra: Ingrid Tomková, zdravotná sestra, Prešov.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Monika Čekanová, zdravotnícka asistentka, Košice.

22 Demokrati

Strana Demokrati má na kandidátke štyroch lekárov:

Andrea Letanovská, primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava;

Viliam Novotný, Košice;

Martina Sedliaková, Vyšný Kubín;

Pavol Halaš, Jablonka.

Na kandidátke strany je jedna sestra: Marta Potočniková, zdravotná sestra, Spišská Nová Ves.

A v rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: Ondrej Sirota, hasič – záchranár, veliteľ družstva, Šaľa.

23 Kresťanskodemokratické hnutie

Hnutie má zo všetkých politických subjektov najväčší počet zdravotníkov na svojej kandidátke - 15.

Z toho má až 13 lekárov:

Peter Stachura, Miloslavov;

Monika Kolejáková, Nové Zámky;

Andrea Baníková, Poltár;

Patrik Mihaľ, Bardejov;

Jozef Baláž, Banská Bystrica;

František Orlovský, Stará Ľubovňa;

Rastislav Zanovit, Námestovo;

Radovan Junas, Kremnica;

Juliana Gregová, Dolný Kubín;

Rudolf Karas, Považská Bystrica;

Branislav Kramár, chirurg, Trnava;

Peter Štuller, detský lekár, Dunajská Streda;

Michaela Jakubová, Bratislava.

Na kandidátke strany je jedna sestra: Elena Klocháňová, zdravotná sestra, Turčianske Teplice.

V rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke: František Majerský, záchranár, Poprad.

KDH má na kandidátke aj riaditeľku strednej zdravotníckej školy, je ňou Viera Beňová z Bojníc.

24 KARMA

Táto strana má na kandidátke jednu lekárkuSilvia Kissová, lekárka - cievna chirurgička, Bratislava.

25 REPUBLIKA

Na kandidátke strany je päť lekárov:

Andrej Janco, Košice;

Miroslav Urban, Štiavnička;

Štefan Krnáč, Hriňová;

Ján Matyščák, Humenné;

Damián Kogan, Nové Zámky.

Medzi zaregistrovanými kandidátmi sú dve sestry:

Janka Kušpálová, zdravotná sestra, Bušince;

Lívia Voleková, zdravotná sestra, Biely Kostol.

Na kandidátke figuruje jeden farmaceutLucia Omámiková, farmaceutka, Turany.

A v rámci kategórie iný zdravotnícky pracovník je na kandidátke:

Adam Čarňanský, fyzioterapeut, Spišská Nová Ves;

Peter Gerencséry, zdravotnícky záchranár, Komárno;

Jozef Remenár, hasič–záchranár, Bučany;

Radovan Tóth, hasič–záchranár, Šaľa.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako menej plytvať v zdravotníctve

Ako menej plytvať v zdravotníctve

Asi v máloktorej oblasti života na Slovensku sa mantra ekonómov, že žijeme vo svete neobmedzených túžob ale obmedzených zdrojov, prejavuje tak výrazne, ako v zdravotníctve.

Téma tvorby vysokého zisku je už bezpredmetná. Od začiatku roka platí predsa novela zákona, ktorá diktuje maximálnu výšku zisku

Téma tvorby vysokého zisku je už bezpredmetná. Od začiatku roka platí predsa novela zákona, ktorá diktuje maximálnu výšku zisku

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil tlačovú správu o hospodárení zdravotných poisťovní. Zmieňuje sa aj obavách z výplaty ziskov.

Pri záchrannej a dopravnej zdravotnej službe sa inšpirujme etablovanými systémami v Európe

Pri záchrannej a dopravnej zdravotnej službe sa inšpirujme etablovanými systémami v Európe

Roky 2002-2006 boli pre záchrannú zdravotnú službu kľúčové. V tom čase boli prijate reformné zákony, ktoré umožnili modernizáciu fungovania systému záchrannej zdravotnej služby.