OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
EÚ ÁNO, Za zdravotné sestry

Obezita ohrozuje pečeň rovnako ako alkohol

Upozorňuje na to Slovenská obezitologická asociácia pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorý sa každoročne koná 4. marca. Asociácia v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou podporuje realizáciu skríningových vyšetrení v lekárňach, zameraných nielen na samotnú (pre)obezitu, ale aj na ochorenia pečene.

Obezita ohrozuje pečeň rovnako ako alkohol

Foto: Unsplash License

Obezita je chronické, recidivujúce a progredujúce ochorenie s vysokou prevalenciou na celom svete. Najnovšie údaje hovoria o 2 miliardách dospelých osôb s nadhmotnosťou/obezitou, o 800 miliónoch s obezitou a 250 miliónoch obéznych detí na celom svete. Na Slovensku má nadhmotnosť 60 – 70 % populácie v produktívnom veku, obezitou trpí 25 %.

Obezitológovia hovoria o pandémii a zhodujú sa, že v manažmente obezity a jej komorbidít je nevyhnutný multidisciplinárny prístup. Liečba obezity by mala byť tímovou prácou lekára prvého kontaktu, špecialistov, chirurgov, no zahŕňa aj nutričných terapeutov, trénerov, psychológov, farmaceutov a ďalších odborníkov.             

Obezita nie je kozmetický problém, prináša i zdravotné riziká

Verejnosť nedostatočne vníma obezitu ako chronické ochorenie a považuje ju za „kozmetický“ problém. Odborné spoločnosti sa preto snažia tento pohľad na obezitu zmeniť. Upozorňujú na to, že obezita je komplexné, chronické ochorenie, ktoré podlieha silným biologickým princípom, je sprevádzané stigmou a diskrimináciou. Zároveň zdôrazňujú, že vážne ohrozuje zdravie už v nízkom veku, avšak je liečiteľné.

„Téma obezity je stále výsostne aktuálna. Hoci sa v posledných rokoch nahliadanie na obezitu u odbornej verejnosti zmenilo, široká verejnosť ju stále nepovažuje za chronické a život ohrozujúce ochorenie,“ uviedla doc. Ľubomíra Fábryová, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a dodala, že „(pre)obezita nielen znižuje kvalitu života pacientov, ale aj výrazne zvyšuje kardiometabolické ochorenia, najmä riziko rozvoja diabetes mellitus 2. typu, niektorých nádorových ochorení a v neposlednom rade aj ochorení pečene.“      

Obezita a ochorenia pečene

Pacientov s obezitou okrem iných pridružených ochorení vážne ohrozujú aj ochorenia pečene. Najčastejším z nich je nealkoholová steatóza pečene asociovaná s metabolickou dysfunkciou pečene (MASLD).

Tá vzniká kvôli nadmernej akumulácii tuku v pečeni, preto ju verejnosť pozná ako „stukovatenú“ pečeň. Zahŕňa celý rad chorobných stavov; od izolovanej akumulácie lipidov (tukov) - steatóza až po aktívnu progresívnu zápalovú formu -steatohepatitída. Pretrvávanie zápalu vedie k zmnoženiu väziva v pečeni (fibróza), k jej „tvrdnutiu“ a k vzniku cirhózy.

Nezriedkavým dôsledkom býva zlyhanie pečene alebo rakovina pečene. „Z klinického hľadiska je dôležitou výzvou identifikovať pacientov s metabolickou dysfunkciou pečene so zvýšeným rizikom vzniku cirhózy alebo rakoviny pečene a poskytnúť im potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ povedal hepatológ a člen výboru Slovenskej obezitologickej asociácie Marek Rác.

A následne zdôraznil, že prevenciou rozvoja a liečbou (pre)obezity môžeme predchádzať rozvoju stukovatenia pečene.

Slovensko proti obezite 2024 - základné merania poskytnú v lekárni            

V minulom roku Slovenská obezitologická asociácia v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou a Bratislavským samosprávnym krajom vo vybraných lekárňach iniciovali pilotný projekt, ktorý zahŕňal aktivity zamerané na skríning ľudí s (pre)obezitou.

Projekt bol ocenený Európskou koalíciou pacientov žijúcich s obezitou (ECPO) ako najlepší projekt multidisciplinárnej spolupráce. V tomto roku sa projekt koná celoslovensky.

Cieľom projektu Slovensko proti obezite 2024 je upozorniť na obezitu ako chronické ochorenie, ktoré patrí do rúk lekára, a zároveň priniesť základné vyšetrenia bližšie k ľuďom. Niektoré merania detegujúce rizikové parametre (pre)obezity patria aj medzi kompetencie farmaceuta, ktorý je jedným z najdostupnejších zdravotníckych pracovníkov. 

V tomto roku sa do projektu zapája 72 lekární na celom Slovensku. V lekárňach si záujemcovia môžu nechať odmerať krvný tlak, BMI, glykémiu, cholesterol, ale aj niektoré parametre pri vybraných ochoreniach pečene.

Niektoré ukazovatele obezity a s ňou spojených diagnóz, ktoré vážne ohrozujú zdravie, nemusí jednotlivec vedieť rozpoznať sám. Ak si nie je istý, základné preventívne merania mu vedia odborne poskytnúť farmaceuti vo verejných lekárňach.

„Výkon skríningu a prevencie (pre)obezity, ochorení pečene a ďalších ochorení spadá aj do kompetencií farmaceuta.  Prednedávnom boli schválené viaceré štandardné postupy pre výkon prevencie a skríningu v podmienkach verejných lekární. Našim cieľom je postupne ich implementovať tak, aby boli preventívne merania a skríning ochorení dostupné vo všetkých lekárňach na Slovensku,“ spomenula Miroslava Snopková, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.                      

Do projektu Slovensko proti obezite sa zapájajú aj ďalší partneri

Medzi sprievodné podujatia v rámci Svetového dňa obezity patrí aj Týždeň boja proti obezite, ktorý každoročne organizuje Slovenský spolok študentov farmácie na Farmaceutickej Fakulte UK v Bratislave. EASO Centrum pre manažment obezity v Biomedicínskom centre SAV pripravuje analýzu telesného zloženia, konzultácie s lekárom a výživovým špecialistom, merania kardio-respiračnej fyzickej zdatnosti, ako aj ukážky tréningov.

V rámci projektu Škola obezity realizuje Detská FN v Košiciach s Ústavom ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach aktivitu „Život bez obezity“.

Jednou z mnohých aktivít Slovenskej obezitologickej asociácie a jej partnerov je aj projekt Linka obezity, ktorá bola spustená na jeseň v minulom roku. Poskytuje telefonické konzultácie priamo s odborníkmi na manažment obezity. Dovolať sa na ňu je možné každý utorok od 17:00 – 20:00 hod. Viac informácií nájdete tu.

Nízku informovanosť a stigmatizáciu obezity chce zmeniť aj občianske združenie plno – podpora liečby nadváhy a obezity. Združenie spája klinicky overené dáta a odborníkov s tímom dobrovoľníkov, ktorí boli v trvalom chudnutí úspešní a tými, ktorí sa do redukcie hmotnosti a cesty za zdravším „ja“ zapoja.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na podujatie: Michael Cannon a spotrebné zdravotníctvo

Pozvánka na podujatie: Michael Cannon a spotrebné zdravotníctvo

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz organizuje 27.05.2024 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave prednášku Michael Cannon o spotrebiteľskej revolúcii v zdravotníctve.

Sestry a pôrodné asistentky odmenili Bielym srdcom

Sestry a pôrodné asistentky odmenili Bielym srdcom

Prestížne ocenenie Biele srdce je ocenením ľudských i odborných kvalít sestier a pôrodných asistentiek.

Projekt novej nemocnice v Martine pokročil. Komisia vybrala úspešného zhotoviteľa stavby

Projekt novej nemocnice v Martine pokročil. Komisia vybrala úspešného zhotoviteľa stavby

„Uzatvorili sme proces vyhodnocovania ponúk uchádzačov na zhotoviteľa stavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina,“ informovala martinská nemocnica na sociálnej sieti.