OZDRAVME.SK
Preventívka bez výhovoriek od VšZP
Preventívka bez výhovoriek od VšZP

Konferencia IHS: Martin Kultan: Komplexné online riešenie v dermatovenerológii

Snahou organizátorov konferencie International Health Summit (IHS) je každým rokom priniesť do strednej Európy praktické zahraničné skúsenosti s novinkami v organizácii a financovaní zdravotných služieb a zasadiť ich do miestnych podmienok.

Konferencia IHS: Martin Kultan: Komplexné online riešenie v dermatovenerológii

Foto: Unsplash License

Cieľom je inšpirácia k zmenám vo fungovaní organizácií, ktoré pôsobia v zdravotníckom sektore. V apríli 2024 v Prahe prebiehal už v poradí desiaty ročník konferencie.

V rámci konferencie zaznelo niekoľko príkladov, ako sa dá zlepšiť starostlivosť o pacientov. I pomocou online riešení. S nimi máme isté skúsenosti aj na Slovensku. O výsledkoch pilotného projektu v dermatológii hovoril generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Prečo sa v poisťovni zamerali na kožné lekárstvo?

Na úvod uviedol, ako sa mení dostupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku a aká je situácia s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.

Kultan skonštatoval, že Slováci chodia k lekárom radi a často. „Máme dlhodobo najvyšší počet návštev ambulantného lekára na 1 obyvateľa za rok v rámci EÚ.“

Podobné číslo evidujú aj v dátach zdravotnej poisťovne Dôvera. „V roku 2019 navštívil náš poistenec lekára v priemere 11-krát a toto číslo sa dlhodobo nemení,“ povedal Kultan.

Dáta z poisťovne tiež ukazujú, že na tomto čísle sa podieľa 88 percent poistencov, na druhej strane 12 percent poistencov nebolo u lekára ani raz.

„Ak by sme dosiahli priemer EÚ, čo je 7,5 návštevy, tak ušetríme približne 6 miliónov návštev za rok len v našej poisťovni. 6 miliónov návštev zaťaží zhruba 1000 lekárov a 1300 sestier. To znamená, o toľko viac ich musíme mať, aby sme vedeli pokryť tieto návštevy,“ skonštatoval Kultan.

Špecifikom Slovenska je i to, že chodíme častejšie k špecialistom ako k všeobecným lekárom. Niektoré prípady sú i v dôsledku legislatívy. Napríklad nútime pacientov, aby si dali predpísať liek u špecialistu a nie u všeobecného lekára. „Potom vidíme anomáliu, že priemerný pacient ide 5,7 krát za rok k špecialistovi a k všeobecnému lekárovi ide 4,9 krát za rok. Ambulantného špecialistu navštívilo v roku 2019 takmer 70 percent poistencov,“ uviedol šéf zdravotnej poisťovne Dôvera.

Väčšina (53 percent) z pacientov navštívila jedného až dvoch špecialistov. A 20 percent navštívi ročne viac ako 5 špecialistov, v priemere absolvovali takmer 21 návštev za rok. „Čísla sú vysoké. Jedna z top odborností, kde vidíme pokles dostupnosti, nárast pacientov s ťažšími stavmi a chodí sa k nim často, je dermatovenerológia,“ podotkol Kultan.

Po chirurgii, vnútornom lekárstve a spolu s neurológiou patrí dermatovenerológia medzi najčastejšie navštevované štyri odbornosti na Slovensku. 

V kožnom lekárstve klesá počet ambulancií a zhoršuje sa dostupnosť. Za posledných 7 rokov je v dermatovenerológii zaznamenaný 7-percentný pokles. „Možno sa to nezdá veľa, ale ukážem na dátach, ako rastie počet pacientov s vážnejšími kožnými chorobami,“ zdôraznil Kultan.

Dôvodov, prečo klesá spomínaný počet, je podľa Kultana viacero. Jeden z nich je ten, že je vysoká tendencia odchádzať do estetickej dermatológie.

Pacienti by mali raz za rok navštíviť kožného lekára a dať si skontrolovať znamienka. Kultan na dátach ukázal, že jedna tretina poistencov Dôvery navštívila kožného lekára za posledných 5 rokov.  Dáta tiež ukazujú, že časť pacientov chodí s ťažkými stavmi.

„Treba sa pozerať na modré stĺpce, pretože zelené nezohľadňujú nárast kmeňa,“ upozornil Kultan a dodal. „Kým počet ambulancií klesol o 7 percent, tak počet návštev s diagnózami melanóm a iné zhubné nádory kože vzrástol z viac ako 8000 na takmer 12-tisíc.“

Ide takmer o 50-percentný nárast vybraných ťažších diagnóz v rámci kožného lekárstva.

Kožné vyšetrenia online s AIP Derm

Napomôcť situácii môže čiastočne aplikácia. Poisťovňa projekt spustila v máji 2023. Kultan zhrnul tri kľúčové východiská, ktoré ovplyvnili ich vstup do projektu.

Pravidelné kontroly u dermatovenerológa: pacienti nechodia na pravidelné kontroly a svoje kožné problémy nechávajú bez konzultácie s odborníkom.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa mierne zhoršuje: na Slovensku nemáme presné dáta o čakaní na ambulantnú starostlivosť, ale po odvodení z reálnych podnetov je možné povedať, že dostupnosť sa zhoršuje.

Telemedicína: poskytovala sa aj pred pandémiou COVID-19. Prišla pandémia a telemedicína sa začala využívať viac. Pacienti si na ňu zvykli, lekári ešte viac. „Nepriniesli sme ale nejaký nástroj pre lekára. Ak nerátame telefón, whatsapp a obdobné platformy, cez ktoré sa komunikovalo na diaľku,“ podotkol Kultan.

Zdravotná poisťovňa Dôvera začala spoluprácu s maďarskou spoločnosťou AIP Labs, ktorá má aplikáciu AIP Derm. Ide o umelú inteligenciu na báze rozoznávania obrazu alebo fotografií.

Ako funguje kožné vyšetrenie online

A ako to celé prebieha? Poistenec vstúpi do mobilnej aplikácie Dôvery, môže aj cez web. Je to cez zabezpečené webové rozhranie, takže nie je potrebné nič sťahovať.

Poistenec vyplní svoj profil. Kultan vysvetlil, „udáva tie veci, ktoré by sa ho pýtal aj lekár pri vstupnom vyšetrení. To znamená, rodinná anamnéza, aké lieky berie, na čo bol liečený, operovaný a podobne. Tieto otázky vyplní a nahrá fotografiu konkrétneho kožného problému. Pozor, nie je to len melanóm, ide o 700 diagnóz, 700 možných kožných ochorení, ale vždy je potrebné zadať fotografiu. Čo fotografia, to prípad.“

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa

Ak je fotografia v zlej kvalite, je rozrastrovaná, aplikácia na to poistenca upozorní. „Ak niekto omylom vloží inú fotografiu, alebo si niekto robí srandu, odfotí mačiatko a chcel by ho dať detegovať, bude vyzvaný, aby dal správnu fotografiu,“ upozornil šéf poisťovne.

Poistenec potom vyplní niekoľko špecifických otázok. Kde na tele sa nachádza daný problém, je prítomná teplota alebo nie je, čo to bolí, svrbí, opakuje sa to, a podobne. Sú to otázky, ktoré štandardne podľa meraní zaberajú asi minútu.

Keď tieto otázky poistenec vyplní a zadá, systém spracuje daný prípad. V zásade spraví dve veci - spracuje a vyhodnotí samotnú fotografiu, a priradí urgenciu a závažnosť. Ide o dve rozdielne veci. Urgencia môže byť niekedy vyššia pri akútnej alergickej reakcii, ale závažnosť až taká vysoká nebude. Naopak, pri niektorých zhubných ošetreniach urgencia možno nebude taká, že je to potrebné riešiť do dvoch hodín, ale závažnosť je tam vysoká.

Čo nasleduje?

Prípad sa dostane do databázy, kam má prístup lekár. „Každý jeden prípad ide cez lekára,“ zdôraznil Kultan.

Aktuálne aplikáciu využívajú hlavne lekári v ambulancii. Ale aplikácia je ideálna aj pre lekárov na homeoffice, lekárky na materskej dovolenke. „Z diskusií s kožnými lekármi vieme, že je to pre nich zaujímavé aj preto, aby nám neodišli do estetickej dermatovenerológie. A mnoho z nich, ktorí popri deťoch nemôžu alebo nechcú robiť na plný úväzok, sa takto dostanú k reálnej medicíne,“ povedal Kultan.

Lekár si otvorí prípad a pri každej fotografii, pri každom novom prípade dostane k dispozícii päť najpravdepodobnejších diagnóz. „Prečo päť? Bolo by na debatu, či nemajú byť 3 alebo len jedna, keď je si istý. Ale aj podľa spätnej väzby od lekárov, keď majú pacienta v ordinácii, tak idú po najpravdepodobnejšej diagnóze a tie, s ktorými sa často nestretávajú príliš, nezvažujú. Takto, keď majú diagnózy pred sebou a možno s 10% pravdepodobnosťou, sami vravia, že ich to núti viac sa zamyslieť, či to predsa len nie je niečo iné v kombinácii s dodatočnými otázkami, na ktoré pacient odpovedá,“ vysvetlil Kultan.

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa

Aké možnosti má následne lekár?

Jednou z možností výsledku je, že pacient nevyžaduje liečbu. Druhá možnosť je, že lekár odporučí nejaké voľnopredajné lieky. Tretí prípad môže byť, že je potrebné vystaviť recept. V takom prípade vie lekár elektronicky vystaviť recept - liek na lekársky predpis. Štvrtá možnosť je, že je potrebná návšteva alebo konzultácia s lekárom.

„Samozrejme, systém je integrovaný do ambulantného softvéru lekára, vytvorí dokumentáciu, vytvorí erecept, priamo vytvára zúčtovanie na zdravotnú poisťovňu, aby s tým lekár nemal robotu navyše. Výsledok s popisom a odporúčaním lekára nedostáva pacient priamo do mailu alebo SMS kvôli ochrane údajov, bezpečnosti a GDPR, ale dostane informáciu – link s odkazom, aby sa pozrel do svojho konta, tam bude mať výsledok,“ opísal Kultan.

Zdravotná poisťovňa garantuje výsledok do troch dní, realita je dnes taká, že je to do jedného dňa.

Pacienti, ktorí potrebujú osobnú návštevu lekára, majú zároveň v aplikácii telefónne číslo na interný objednávkový systém Dôvery, kde môžu zavolať a poisťovňa im nájde kožného lekára, dá im termín a zabezpečí fyzickú návštevu.

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa

Aké má poisťovňa zatiaľ výsledky?

„Boli obavy, že ľudia budú posielať hlúposti, ale nezneužíva sa to,“ zhodnotil najskôr Kultan.

Skúsenosti sú také, že zhruba 7 percent pacientov je bez nutnosti ďalšej liečby. 41 percent pacientov končí s odporúčaním voľnopredajného lieku. 20 percent pacientom sa predpíše elektronický recept a 32 percent pacientov je odporučených a následne aj objednaných na osobnú konzultáciu u kožného lekára.

Z dát Dôvery vyplýva, že ženy využívajú aplikáciu viac a najčastejšia veková skupina je od 30 do 44 rokov.

Kultan taktiež spomenul dobré referencie nielen zo strany pacientov, ale aj strany lekárov. „A to napriek tomu, že jedna tretina poistencov nie je vyriešená priamo online, jedna tretina musí navštíviť lekára. Ale tým, že lekára vieme zabezpečiť my, vieme poistenca objednať, a že ľudia neostanú na to sami, aby si ho hľadali, tak je spokojnosť celkovo vysoká.“

Zhrnutie

Od začiatku spustenia aplikácie má poisťovňa 11 spolupracujúcich kožných ambulancií.  Zatiaľ 15-tisíc odoslaných fotiek a prípadov, priemerná čakacia doba na výsledok od lekára je jeden deň a dve tretiny prípadov sú riešené bez potreby fyzickej návštevy lekára.

Aplikácia má zmysel pre pacienta, lekára, ako aj zdravotnú poisťovňu.

Pacient - jedna ambulancia vyšetrí mesačne priemerne 124 poistencov Dôvery. Aplikácia aktuálne dokáže vyriešiť 1 500 prípadov mesačne. „Je to ako keby sme zabezpečili pre našich poistencov 12 nových kožných ambulancií s prijatím do jedného dňa. Pri fyzickom kontakte jednodňová lehota je absolútne nereálna,“ povedal Kultan.

Lekár – poisťovňa má pozitívnu spätnú väzbu, spolupracujúci lekári deklarujú veľkú spokojnosť, nízke administratívne zaťaženie. „Dokonca lekár, s ktorým nemáme zmluvu, ošetruje pacientov na priamu platbu, sa pýta, či nemôže dať na dvere plagát s touto službou. Aj oni sú unavení, nepotrebujú vidieť každého pacienta, keď to nie je nevyhnutné,“ uviedol Kultan.

Zdravotná poisťovňa - pre zdravotnú poisťovňu má aplikácia význam už len z dôvodu, že chce mať spokojných klientov. A taktiež myslí na náklady. Kultan prezentoval ilustratívne náklady na pacientov s melanómom. Priemerné trojročné náklady u pacientov s melanóm sú 3 740 eur. Priemerné trojročné náklady u 10 percent najdrahších pacientov sú 32 350 eur. Od mája 2023 poisťovňa eviduje 13 zachytených pacientov s melanómom.

„Zdravotnú starostlivosť potrebujeme zabezpečiť dostupnejšiu, lekárov viac nebude, takto vie lekár vyšetriť omnoho viac pacientov. Priblížime sa k potrebám lekárov, ktorí by možno ináč neposkytovali zdravotnú starostlivosť, lebo by boli na materskej. Áno, chceme takýmto spôsobom šetriť aj náklady. Nemáme to úplne vyhodnotené, ale zatiaľ sa ukazuje, že celkové náklady na toto sú nižšie ako je fyzická návšteva u kožného lekára,“ zhrnul na záver šéf zdravotnej poisťovne Dôvera.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vizionári v zdravotníctve: Anna Vachulová: Ako zvládnuť epidémiu artériovej hypertenzie na Slovensku

Vizionári v zdravotníctve: Anna Vachulová: Ako zvládnuť epidémiu artériovej hypertenzie na Slovensku

Artériová hypertenzia je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie a zároveň najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú kardiovaskulárne ochorenia. I o tejto dôležitej téme diskutovali odborníci počas celodennej konferencie Vizionári v zdravotníctve 2024.

Detská nemocnica v Bratislave otvorila zrekonštruovanú neurologickú kliniku

Detská nemocnica v Bratislave otvorila zrekonštruovanú neurologickú kliniku

Pri mnohých diagnózach v rámci neurologických chorôb sa dieťa stáva pacientom už od narodenia a vážne ochorenie ho sprevádza po celý život. V nemocničnom prostredí trávia i celé mesiace.

Banskobystrický samosprávny kraj vyzýva ministerstvo, aby riešilo kritickú situáciu v dostupnosti pneumológov v kraji

Banskobystrický samosprávny kraj vyzýva ministerstvo, aby riešilo kritickú situáciu v dostupnosti pneumológov v kraji

Lekárska komora upozorňovala na rozdiel medzi príjmami a minimálnymi nákladmi na ambulanciu v odbore pneumológia a ftizeológia v roku 2022.