OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
EÚ ÁNO, Za zdravotné sestry

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil výsledky skríningu liečiv v pitných vodách

Zo 104 analyzovaných liečiv bolo vo vzorkách zistených 6 látok. Zistená koncentrácia liečiv vo vyšetrovaných vzorkách pitnej vody nepredstavuje pre zdravie žiadne riziko.

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil výsledky skríningu liečiv v pitných vodách

Foto: Unsplash License

Prítomnosť liečiv v pitnej vode už pri nízkych koncentráciách vzbudzuje obavy nielen u odborníkov, ale i u laickej verejnosti. Zisťované koncentrácie liečiv v pitnej vode sú však vo veľkej väčšine prípadov nižšie ako ich najnižšie terapeutické dávky. Potvrdzujú to aj výsledky projektu Celoslovenský skríning liečiv v pitných vodách v roku 2023, ktorý vypracoval Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Liečivá sú syntetické alebo prírodné chemické látky, ktoré možno nájsť v liekoch na predpis, vo voľnopredajných liekoch a vo veterinárnych liekoch.

Ako vysvetľuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv, liečivo je látka, ktorá má schopnosť cielene pôsobiť na organizmus. A môže sa získavať z rastlín alebo zo živočíchov. Niektoré liečivá majú ľudský pôvod, ako napríklad liečivá vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy.

Úrad verejného zdravotníctva dopĺňa, že liečivá predstavujú rozsiahlu, chemicky rôznorodú a neustále sa rozširujúcu skupinu látok, ktoré sa vyznačujú širokou škálou klinických účinkov. „Hovoríme o biologicky aktívnych látkach, ktoré sú do istej miery schopné odolať prirodzenej biologickej premene v organizme – sú biologicky inertné. Práve tieto vlastnosti liečiv sú z hľadiska životného prostredia problematické, lebo sú spojené s bioakumuláciou – procesom postupného ukladania chemickej látky v organizme živej bytosti počas určitého času,“ uvádza úrad.

V rámci skríningu liečiv v pitných vodách úrad konštatuje, že „najväčším zdrojom liečiv sú domácnosti, domovy dôchodcov, zdravotnícke zariadenia, ale aj veterinárne prípravky používané v poľnohospodárstve. Odtiaľ sa liečivá dostávajú (vylučovaním z organizmu, vyhadzovaním liekov po záruke do odpadu alebo spláchnutím do toalety a pod.) do odpadových vôd, ktoré sú zväčša čistené na čistiarňach odpadových vôd, ktoré v súčasnosti nie sú schopné tieto látky účinne odstraňovať“.

Zvyšky liečiv sa následne môžu dostávať aj do povrchových alebo podzemných vôd a kontaminovať tak zdroje pitnej vody.

Úrad znázornil nasledujúcou schémou možné zdroje a cesty, ktorými sa liečivá môžu dostávať do vodného prostredia a nakoniec aj do zdrojov pitnej vody.

Foto: Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad konštatuje, že prítomnosť liečiv v pitnej vode už pri nízkych koncentráciách vzbudzuje obavy. Ako ďalší dôvod uvádza, že v súčasnosti používané technológie úpravy pitnej vody nie sú schopné vždy odstrániť všetky zvyšky týchto látok v surovej vode.

„Zisťované koncentrácie liečiv v pitnej vode sú však vo veľkej väčšine prípadov nižšie ako ich najnižšie terapeutické dávky. Z uvedeného dôvodu a v kontexte aktuálnych poznatkov je nepravdepodobné, že by expozícia jednotlivým liečivám v pitnej vode mala výrazne nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. Preto pravidelné monitorovanie liečiv a špeciálna úprava vody, ktorá sa používa na výrobu pitnej vody za účelom zníženia ich koncentrácie nie sú (zatiaľ) potrebné,“ uvádza úrad.

Celoslovenský skríning liečiv v pitných vodách v roku 2023

Úrad verejného zdravotníctva zabezpečil analýzu vzoriek pitnej vody na prítomnosť liečiv. V rámci projektu bolo navrhnutých 17 odberných miest, z ktorých boli následne odobraté vzorky pitnej vody.

„Odberné miesta boli navrhnuté tak, aby sa nachádzali v blízkosti potenciálnych zdrojov zvyškov liečiv, a tak bolo možné ich prítomnosť v odobratých vzorkách pitnej vody predpokladať. Išlo o miesta, kde sa v blízkosti zdrojov pitnej vody nachádza čistiareň odpadových vôd, farma alebo chov dobytka, továreň na výrobu liekov, kde sa v okolí skladujú kaly z čistiarní, alebo sa vo zvýšenej miere aplikujú na okolité polia a podobne,“ vysvetlil Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia.

V každej zo 17 vzoriek pitnej vody bolo analyzovaných spolu 104 liečiv, z toho 38 antibiotík. Kompletný zoznam látok, ktorých prítomnosť bola zistená aspoň v jednej z analyzovaných vzoriek pitnej vody, nájdete tu.

Ako uvádza úrad, z výsledkov vyplýva, že „zo 104 analyzovaných liečiv bolo v odobratých vzorkách pitnej vody zistených 6 látok (2-hydroxy karbamazepín, kofeín, karbamazepín, hydrochlorotiazid, iopamidol, metformín), pričom nebola detegovaná ani jedna látka zo skupiny antibiotík. V 16 zo 17 vzoriek pitnej vody bola identifikovaná aspoň jedna z vyšetrovaných látok. Napriek tomu, len v 4 vzorkách, spolu v 5 prípadoch (pre 3 látky) došlo k prekročeniu hodnoty LOQ  (3x metformín, 1x karbamazepín, 1x iopamidol)“.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva; (LOQ je najnižšia koncentrácia látky, ktorá sa dá s istotou merať s použitím štandardných testov, pozn. red)

Úrad vysvetľuje, o aké látky, ktorých prítomnosť bola vo vyšetrovaných vzorkách pitnej vody zistená.

  • Karbamazepín je antikonvulzívum, ktoré sa používa predovšetkým na liečbu epilepsie a neuropatickej bolesti. Používa sa i pri liečbe schizofrénie spolu s inými liekmi.
  • 2-hydroxy karbamazepín je metabolit karbamazepínu.
  • Metformín je liek na liečbu diabetu 2. typu, najmä u ľudí s nadváhou. Niekedy sa používa ako doplnok na zníženie rizika metabolického syndrómu u ľudí, ktorí užívajú antipsychotiká.
  • Hydrochlorotiazid je diuretikum používané na liečbu hypertenzie a opuchov v dôsledku hromadenia tekutín. Používa sa i v liečbe ochorenia diabetes insipidus a renálnej tubulárnej acidózy a zníženie rizika obličkových kameňov u pacientov s vysokou hladinou vápnika v moči.
  • Kofeín je rozšírená návyková látka, ktorá má povzbudzujúce účinky na centrálnu nervovú sústavu. Príznakom užitia vyššej dávky je zrýchlený tep srdca či zvýšený krvný tlak.
  • Iopamidol sa používa na diagnostiku alebo zistenie problémov v mozgu, srdci, hlave, krvných cievach a iných častiach tela. Je to jódovaná kontrastná látka, ktorá sa používajú na vytvorenie jasného obrazu rôznych častí tela počas určitých lekárskych zákrokov (napr. CT vyšetrenie a angiografia).

Žiadne zdravotné riziko

V závere úrad hodnotí, že „zo 17 vzoriek pitnej vody bola prítomnosť aspoň jednej z vyšetrovaných látok zistená v 16 prípadoch. Napriek tomu, len v 4 vzorkách bolo možné určiť množstvo látky s prijateľnou presnosťou a precíznosťou“.

Zároveň dodáva, že „stanovené koncentračné hodnoty boli niekoľkonásobne nižšie ako ich najnižšie terapeutické dávky. V ostatných prípadoch nebolo možné stanoviť presnú hodnotu koncentrácie analyzovaných látok vzhľadom na ich nízke množstvo. Ani v jednej z vyšetrených vzoriek nedošlo k prekročeniu hodnoty 100 ng/l.“

Takisto nebola prekročená odporúčaná hodnota pre sumu kvantitatívne stanovených liečiv.

Z výsledkov skríningu vyplýva, že zistená prítomnosť a stanovená koncentrácia liečiv vo vyšetrovaných vzorkách pitnej vody nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.

Povinnosť sledovania liečiv v pitných vodách nevyplýva zo žiadnej platnej európskej ani slovenskej legislatívy, dokonca ich štandardné sledovanie zatiaľ neodporúča ani Svetová zdravotnícka organizácia.

„Nakoľko však pretrvávajú obavy verejnosti, že prítomnosť zvyškov liečiv v pitnej vode môže ovplyvniť jej kvalitu, prípadne že môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, je nutné sa otázkou prítomnosti liečiv v pitných vodách zaoberať,“ reagovala Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na podujatie: Michael Cannon a spotrebné zdravotníctvo

Pozvánka na podujatie: Michael Cannon a spotrebné zdravotníctvo

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz organizuje 27.05.2024 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave prednášku Michael Cannon o spotrebiteľskej revolúcii v zdravotníctve.

Sestry a pôrodné asistentky odmenili Bielym srdcom

Sestry a pôrodné asistentky odmenili Bielym srdcom

Prestížne ocenenie Biele srdce je ocenením ľudských i odborných kvalít sestier a pôrodných asistentiek.

Projekt novej nemocnice v Martine pokročil. Komisia vybrala úspešného zhotoviteľa stavby

Projekt novej nemocnice v Martine pokročil. Komisia vybrala úspešného zhotoviteľa stavby

„Uzatvorili sme proces vyhodnocovania ponúk uchádzačov na zhotoviteľa stavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina,“ informovala martinská nemocnica na sociálnej sieti.