OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Komentár Vladimíra Baláža: Absolventi Ante Portas

V týchto časoch sa vo väčšine nemocníc rozhoduje o prijímaní absolventov lekárskych fakúlt zo Slovenska, z Čiech, ale aj z iných krajín. Podstatnou väčšinou ide o absolventov zo Slovenska, preto sa nasledovné riadky budú venovať hlavne im.

Komentár Vladimíra Baláža: Absolventi Ante Portas

@Facebook, Vladimír Baláž

  • Komentáre |  13.03.2024 |  Vladimír Baláž

Posledné roky, sa veľa napísalo aj hovorilo o nedostatku lekárov-absolventov, úniku mozgov na vysoké školy mimo Slovensko a o ich zanedbateľnom návrate domov. Podobne často sa hovorilo a hovorí o nedostatočnej kvalite nášho vzdelávania na lekárskych fakultách a nedostatočnej pripravenosti absolventov pre prax.

Táto téma ma veľmi zaujímala a zaujíma. Venoval som sa jej aj keď som bol pred časom v riadiacej funkcii v nemocnici. Vtedy sme venovali celé číslo nemocničného časopisu rozhovorom s absolventmi a ich čerstvým skúsenostiam z praxe. Je zaujímavé zisťovať, koľko je na vyššie popísaných tvrdeniach pravdy, koľko je tam mýtov, urbánnych legiend, či manipulácie.

A „last, but not least“ aké sú očakávania na oboch stranách. Mám na mysli budúcich zamestnávateľov, nemocnice, a na druhej strane budúcich zamestnancov, lekárky a lekárov. Keďže som bol prednostom kliniky, stretol som sa z uchádzačmi o prácu v mojom odbore a venoval som sa danej téme aj tento rok. Osobne vnímam situáciu nasledovne.

Odborná príprava

Myslím si, že po odbornej stránke sú absolventi veľmi dobre pripravení a nie sú veľké rozdiely medzi fakultami na Slovensku a v Čechách. Samozrejme existujú rozdiely. Tie skôr súvisia s konkrétnym pohľadom a motiváciou k štúdiu, ako s úrovňou školy. Je samozrejmé, že odborné vedomosti sú „conditio sine qua non“. Je však nutné si uvedomiť , že sú výborným predpokladom, nie však zárukou premeny absolventa v dobrú lekárku, či lekára.

Nemenej dôležité ako odborná príprava, sú osobnostná výbava a charakter mladého človeka. Súčasná doba je veľmi rýchla, ale aj veľmi povrchná. Mladí lekári sú podstatne viac spoľahnutí na rôzne technické vymoženosti, ako na klasické uvažovanie o príčinách vzniku chorôb, ich prejavov. Diferenciálna diagnostika, základ myslenia každého lekára, by nemala zo vzdelávania zmiznúť. Je to hlavné mentálne armamentárium v úspešnej praxi.

Mäkké zručnosti

Patrí sem komunikácia s pacientom, s jeho rodinou a s okolím. Komunikácia, správanie sa a vystupovanie na verejnosti. Slušnosť. Empatia k pacientovi. Chuť načúvať druhým a mnoho iných. V tejto oblasti je príprava na fakultách žiaľ nedostatočná a mladí lekári sú v tejto oblasti ponechaní svojmu vlastnému nastaveniu, výchove v rodine, v základnej, či strednej škole.

Príprava na reálny život v praxi

V tejto oblasti budem na základe mojej praxe tiež kritický. Absolventi nie sú vedení k zvládnutiu základných zručností s nemocničným informačným systémom a práce s pacientom. Nevedia, aká je ekonomická realita v systéme zdravotníctva. Možno s výnimou informácií, ktoré sa šíria všade okolo nich. Tie však tvrdia, že nefunguje nič, čo celému systému vôbec neprospieva a vôbec s tým nesúhlasím.

Budúci lekári nerozumejú systému vykazovania do zdravotných poisťovní, nerozumejú ako sa peniaze dostávajú k poskytovateľom a tým pádom ani nerozumejú, ako je dôležité efektívne využívanie zdrojov. Tu by mali lekárske fakulty pridať.

Očakávania a ponuky

Na druhej strane, zamestnávatelia, nemocnice, očakávajú, že sa u nich zamestnajú tí najlepšie pripravení, empatickí a odhodlaní mladí ľudia, ktorí sú pripravení im odovzdať podstatnú časť svojho života. „By the way“, to najdôležitejšie, očakávajú to aj ich budúci pacienti.

Čo im však nemocnice ponúkajú? Tu už to také ružové nie je. Väčšinou ponúkajú nevábne prostredie, náročnú prácu, často aj nejasný kariérny postup a zlú firemnú kultúru. Podľa môjho názoru, musia poskytovatelia urobiť podstatne viac v úsilí presvedčiť absolventov, že práve ich nemocnica je to pravé miesto, kde sa oplatí stráviť nejakú časť ich profesionálneho života. Platové pomery, sú už na Slovensku porovnateľné s okolím. Preto sa poskytovatelia musia oveľa viac snažiť a zamerať sa na začlenenie nových zamestnancov do kolektívu.

Dôležité je zabezpečenie a pravidelného a korektného vyhodnotenia ich práce, možnosť kariérneho rastu a odborného rozvoja bez zbytočných komplikácií a prieťahov. Tiež je potrebné sledovať firemnú kultúru a vyvodzovať následky, ak niekto pravidlá porušuje. Skrátka férové a transparentné chovanie všetkých zúčastnených. Pre mladé lekárky, lekárov a ich rodiny je potrebné zabezpečiť sociálny program. Budovanie jaslí, či škôlok, pre deti svojich zamestnancov a pod.

Som presvedčený, že nie vždy všetko záleží len na peniazoch. Tiež som presvedčený, že sme pripravení pracovať na zmenách k lepšiemu na oboch stranách.

Mimochodom. Z absolventov, ktorí poslali žiadosť o prácu na našu kliniku som si musel vybrať. Keby som však mohol, zobral by som všetkých. Životopisy, motivačné listy a odporúčania boli výborné. V rozhovoroch boli dobre orientovaní, pohotoví a na konkurz dobre pripravení. Sú to proste skvelí mladí ľudia a istotne z nich budú výborní lekári a lekárky. Prajem im všetko dobré.

Komentár predsedu zdravotníckeho výboru (SMER). Názory externých autorov môžu, no nemusia byť v súlade s názormi a postojmi redakcie.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Keď sa zdravotná starostlivosť predáva ako teplé rožky

Keď sa zdravotná starostlivosť predáva ako teplé rožky

Finančne dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť chcú totiž aj zákazníci. A kde je dopyt, príde ponuka – ak to zákony umožnia.

Keď Pellegrini nemôže, ministerstvo zdravotníctva pomôže

Keď Pellegrini nemôže, ministerstvo zdravotníctva pomôže

Po zrušení štandardu o transsexualizme môže nasledovať len opätovné vyhlásenie homosexuality za chorobu. Ani to však Pellegrinimu nemusí stačiť.

Neobjektívne financovanie rovnakých výkonov v nerovnakej nemocnici ukazovateľ ako DRG systém neuprace

Neobjektívne financovanie rovnakých výkonov v nerovnakej nemocnici ukazovateľ ako DRG systém neuprace

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa trvale zaoberá sledovaním činností VÚC a to vo všetkých segmentoch a preto na neprekvapila ich aktivita. Súčasne sme museli byť súčinní pri dokladaní podkladov pre šetrenie NKÚ. Prácu NKÚ považujem za dôležitú a z ich zistení a odporúčaní by sme mali vyvodiť opatrenia.