OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Vladimír Baláž: Slovensko v začarovanom kruhu a nielen v zdravotníctve

Žijeme v neistej, nestabilnej dobe. Vysoká miera nestability existuje prakticky na celom svete. Týka sa politiky, ekonomiky, medzinárodných vzťahov aj každodenného života.

Vladimír Baláž: Slovensko v začarovanom kruhu a nielen v zdravotníctve

Foto: Facebook Vladimíra Baláža

  • Komentáre |  04.03.2024 |  Vladimír Baláž

Rovnaká miera neistoty panuje aj u nás doma. Naša domáca scéna je rozdelená na znepriatelené celky, medzi ktorými, akoby už nebolo možné nájsť žiadnu zhodu, či aspoň aký taký prienik. Všetci sme dovolili, aby politika, alebo politické hry prenikli do našich súkromných sfér. Vplyvom tohto prieniku, rýchleho tempa zmien a sociálnych bublín sme sa ocitli v začarovanom kruhu.

Politici pred voľbami a politici po voľbách

Tento stav sa žiaľ dotýka aj zdravotníctva, ľudí, ktorí v ňom pracujú a tým pádom aj občanov-pacientov, o ktorých by sa zdravotníctvo malo postarať v ťažkých chvíľach narušeného zdravia. Zdravotníctvo, spolu s ostatnými oblasťami, ako sú sociálne veci, životné prostredie, poľnohospodárstvo, školstvo a iné, má vytvárať pre obyvateľov Slovenska prostredie, kde budeme vnímať zdravie ako jednu z najdôležitejších súčastí kvalitného života.

Zdravotníctvo, a teraz myslím poskytovanie zdravotnej starostlivosti v širokom zmysle slova, je žiaľ na Slovensku dlhodobo vnímané ako oblasť, ktorá zlyháva.

Politici sľubujú pred voľbami, že všetko zmenia zázračným spôsobom, že sa o všetkých bezo zbytku postarajú, a v zásade už chýba len to, aby sa tam oni dostali. Sľubuje sa, že zdravotníctvo bude apolitické, že zmeny budú široko diskutované a všetko bude transparentné a čisté.

Skončia voľby a náš život sa spolu so zdravotníctvom vráti do starých zabehaných koľají.

Uväznenie v bubline?

Prečo to tak je? Vieme sa dostať z našej bubliny a vnímať aj iné názory? Vyvolávame naším politickým snažením oprávnené očakávania, alebo všetkých vodíme len za nos? Aké sú vlastne očakávania našich obyvateľov - pacientov? Aké sú očakávania hlavných „stakeholderov“ v systéme zdravotníctva? Sú tieto očakávania oprávnené a stoja na reálnom základe? Aký je reálny, objektívny stav nášho zdravotníctva? Čo znamená zmeniť stav, v ktorom žijeme? Aký typ úsilia musíme vynaložiť my, konkrétni konzumenti zdravotníckych služieb? Ako my, politici, zdravotníci a pacienti vieme prispieť k zmene k lepšiemu?

Tieto a podobné otázky si kladieme mnohí z nás. Šimon Jeseňák ma oslovil s možnosťou a ponukou komentovať na stránkach portálu ozdravme dianie v slovenskom zdravotníctve.

Bol som poctený a potešený touto možnosťou. Na druhej strane pociťujem aj veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť voči sebe aj zodpovednosť voči čitateľom.

Snáď sa tento projekt vydarí a donesie všetkým námety, o ktorých by sme mali rozmýšľať, debatovať a ktoré by sme mali a mohli uskutočňovať.


Poz. red: Texty externých prispievateľov môžu, no nemusia korešpondovať s názormi redakcie. Do autorských článkov externých prispievateľov redakčne nezasahujeme.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Keď sa zdravotná starostlivosť predáva ako teplé rožky

Keď sa zdravotná starostlivosť predáva ako teplé rožky

Finančne dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť chcú totiž aj zákazníci. A kde je dopyt, príde ponuka – ak to zákony umožnia.

Keď Pellegrini nemôže, ministerstvo zdravotníctva pomôže

Keď Pellegrini nemôže, ministerstvo zdravotníctva pomôže

Po zrušení štandardu o transsexualizme môže nasledovať len opätovné vyhlásenie homosexuality za chorobu. Ani to však Pellegrinimu nemusí stačiť.

Neobjektívne financovanie rovnakých výkonov v nerovnakej nemocnici ukazovateľ ako DRG systém neuprace

Neobjektívne financovanie rovnakých výkonov v nerovnakej nemocnici ukazovateľ ako DRG systém neuprace

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa trvale zaoberá sledovaním činností VÚC a to vo všetkých segmentoch a preto na neprekvapila ich aktivita. Súčasne sme museli byť súčinní pri dokladaní podkladov pre šetrenie NKÚ. Prácu NKÚ považujem za dôležitú a z ich zistení a odporúčaní by sme mali vyvodiť opatrenia.