OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Renáta Bláhová: Odchádzam s dobrým pocitom

6. februára predložila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na rokovanie vlády návrh na odvolanie šéfky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáty Bláhovej.

Renáta Bláhová: Odchádzam s dobrým pocitom

Foto: PrtSc z relácie RTVS

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo štyri dôvody, prečo sa Zuzana Dolinková rozhodla pre tento krok.

„Dôvodmi na odvolanie boli nesplnené zákonom stanovené kvalifikačné odborné predpoklady na výkon funkcie, ďalej fakt, že išlo o politickú nomináciu bez výberového procesu,“ reagovala ministerka zdravotníctva. Podľa nej zjavným odborným pochybením bolo tiež ohrozenie hospodárnosti štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

„K morálnym a etickým pochybeniam došlo aj v prípade prekročenia zákonom daných kompetencií úradu pod vedením Renáty Bláhovej vrátane nezvládnutia nestrannej komunikácie so subjektmi v oblasti zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ zhrnula Dolinková po rokovaní vlády.

Nástupca bývalý minister zdravotníctva

Ministerka zdravotníctva na šéfa úradu vybrala niekoľkoročného pracovníka Úradu pre dohľad Michala Palkoviča, ktorý niekoľko mesiacov šéfoval ministerstvu zdravotníctva.

„Zo všetkých iných možných alternatív sa toto javí byť ako tá z lepších,“ zhodnotila výber svojho nástupcu Renáta Bláhová na tlačovej besede úradu.

Pripomenula, že úrad stojí na troch pilieroch – zdravotné poistenia, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a súdne lekárstvo a patologická anatómia. „Zrejme ako lekár sa bude viac venovať tým dvom zdravotníckym pilierom, na ktoré dohliada úrad. Že im bude hlavne venovať svoj čas, lebo tam má odbornú prispôsobilosť,“ povedala Bláhová.

Na záver dodala: „Ale mne sa odchádza s dobrým svedomím. Budem odchádzať s dobrým pocitom, lebo útvary sú zreformované a ľudia z úradu sú na to aj pyšní.“

Nový predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič sa po vymenovaní vládou ujal svojej funkcie v stredu 7. februára 2024. Ako ÚDZS informuje v tlačovej správe, na úrade pôsobil od jeho vzniku v roku 2005, preto dobre pozná jeho úlohy, právomoci i vnútorné fungovanie.

Prioritami má byť výrazné posilnenie troch hlavných pilierov úradu:

  • Sekcie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
  • Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie,
  • Sekcie dohľadu nad zdravotným poistením.

Dôvody odvolania Bláhovej

Jedným z dôvodov odvolania podľa ministerstva bol ten, že Renáta Bláhová bola politickou nominantkou, a že bola vymenovaná bez výberového procesu.

Je pravdou, že Renáta Bláhová nastúpila na úrad bez výberového konania.

Čo sa týka politickej nominácie, bývalý minister Marek Krajčí počas rozpravy v parlamente povedal, že nastúpila na úrad s notami. Informovali sme o tom tu.

Napriek uvedenému argumentu bol do funkcie nový šéf úradu Michal Palkovič menovaný podobne. Rovnako je politickým nominantom vlády a do funkcie bol ustanovený bez výberového konania. Zaujímavosťou je, že Michal Palkovič sa mal v minulosti zúčastniť výberového konania a podľa našich informácií výberové konanie vyhral. Stalo sa tak v roku 2020 za vlády Petra Pellegriniho.

Ministerstvo zdravotníctva uviedlo ako ďalší dôvod odvolania to, že Bláhová nespĺňa požadované kvalifikačné predpoklady.

Zákon 581/2004 definuje podmienky na vymenovanie za predsedu úradu. Okrem iného je potrebná aj „najmenej sedemročná prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii.“ 

Od začiatku vymenovania Bláhovej na pozíciu šéfky úradu sa objavili pochybnosti o splnení kvalifikačných kritérií. Takúto prax v čase vymenovania vraj nemala, nakoľko sa jej prax dovtedy týkala daňového poradenstva a auditu.

Svoje kvalifikačné predpoklady vysvetľovala Bláhová i na Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Podnet na výbor zaslal bývalý minister Rudolf Zajac.  

Úrad následne zverejnil tlačovú správu, v ktorej uviedol: „Na zasadnutí výboru bolo prítomných 11 poslancov, z nich 9 hlasovalo za zastavenie konania, 2 sa zdržali a nikto nebol proti. Konanie bolo preto zo zákona zastavené.“

Je otázne, či uvedené hovorí, že výbor rozhodol v prospech Bláhovej, keďže explicitne sa neuvádza o rozhodnutí ale o zastavení konania. 

V deň odvolania predsedníčky úrad organizoval tlačovú besedu (pozn. tlačová beseda bola plánovaná dlhšie), na ktorej sa vtedy ešte predsedníčka venovala aj spomínanému podnetu. „Môžem odcitovať našu odpoveď, že to nie je pravda,“ reagovala Bláhová na otázku o kvalifikačných predpokladoch. „Ja práveže spĺňam kvalifikačné predpoklady, či už v právnickom povolaní alebo ako audítor a daňový poradca cez finančný trh,“ dodala Bláhová.

Podľa požiadaviek stanovených zákonom má ísť však o prax v oblasti práva. Takýto druh praxe v životopise Renáty Bláhovej nenájdeme.

Bývalá predsedníčka sa obhajovala pravidelne praxou v oblasti finančného trhu. Na tlačovej besede prezentovala stanovisko, ktorým argumentovala na Výbore NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií (viď foto).

„Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci vrátane Notárskej komory Slovenskej republiky7) a Slovenskej komory audítrov,8) notári,7) štatutárni audítori,8) audítorské spoločnosti,8) centrálny depozitár cenných papierov,9) členovia centrálneho depozitára cenných papierov,9) burza cenných papierov10) a iné osoby,11) ktorých činnosť súvisí s dohliadanými subjektmi, sú povinné poskytovať Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,“ píše sa v jej reakcii v súvislosti s podaným podnetom na Výbor NR pre nezlučiteľnosť funkcií.

V tejto optike by si potom mohol asi aj živnostník vykonávajúci si sám daňové priznanie uvádzať prax v oblasti daňovníctva.

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

I v odôvodnení odvolania ministerstvo zdravotníctva konštatuje, že prax Bláhovej „do vymenovania za predsedníčku ÚDZS v roku 2021 sa týkala len daňového poradenstva a auditu, čo však nepatrí do oblasti finančného trhu. Finančný trh je doktrínou definovaný ako systém vzťahov, nástrojov, subjektov a inštitúcií umožňujúcich zhromažďovanie, sústreďovanie, rozdeľovanie a rozmiestňovanie dočasne voľných peňažných prostriedkov na základe ponuky a dopytu. Subjekty finančného trhu sú vymenované v § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov Túto skutočnosť potvrdzuje aj zoznam subjektov finančných trhov, ktorý vedie Národná banka Slovenska a je dostupný na internetovej stránke https://subjekty.nbs.sk. Spoločnosti, v ktorých Ing. Renáta Bláhová pôsobila, sa medzi subjektami finančných trhov nenachádzajú. Uvedené skutočnosti potvrdzujú, že už pri jej vymenovaní do funkcie neboli splnené odborné predpoklady na výkon funkcie predsedu ÚDZS.“

Všeobecná zdravotná poisťovňa musela byť počas pôsobenia Bláhovej opakovane oddlžovaná, pripomína ministerstvo

Okrem spomínaných dvoch bodov ministerstvo v odôvodnení uvádza ešte ďalšie dva. A síce, že sa nevenovala zásadným otázkam v zdravotníctve, ako napríklad hospodáreniu VšZP, ktorá sa opakovanie dostala pod hranicu zákonom požadovanej výšky vlastného imania.

VšZP musela byť počas pôsobenia Ing. Renáty Bláhovej ako predsedníčky ÚDZS opakovane oddlžovaná štátom prostredníctvom zvyšovania základného imania. Dôležitým dôvodom bola aj skutočnosť, že ÚDZS si v tom čase spoľahlivo neplnil svoju zákonnú povinnosť dohliadať nad výkonom verejného zdravotného poistenia,“ uvádza sa v odôvodnení.

A štvrtý bod rezort uviedol, že Bláhová ako predsedníčka ÚDZS opakovane prekračovala zákonom dané kompetencie úradu a zároveň nezvládla komunikáciu s kľúčovými subjektmi v oblasti zdravotného poistenia i poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Za svojím odvolaním vidí finančnú skupinu a bývalého ministra zdravotníctva

Hlavnou témou tlačovej besedy bolo informovanie o tom, že zdravotná poisťovňa Dôvera žaluje Úrad pre dohľad. A tiež to, že sa úrad stavia do pozície, že stojí v ceste výplaty dividendy vo výške 176 mil. eur akcionárom Penty. Exšéfka úradu za svojím odvolaním vidí stratégiu tejto finančnej skupiny.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku OZDRAVME.SK
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Benefity pomohli zvýšiť počet preventívnych návštev. Od júna majú skončiť

Benefity pomohli zvýšiť počet preventívnych návštev. Od júna majú skončiť

Benefity zdravotných poisťovní pomohli zvýšiť počet preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov ako i u špecialistov, zhodli sa na tom všetky tri zdravotné poisťovne. Od júna 2024 však majú minimálne finančné benefity skončiť.

Labutia pieseň benefitov pre poistencov

Labutia pieseň benefitov pre poistencov

Od 01. mája 2024 majú skončiť zdravotné benefity pre klientov zdravotných poisťovní. Argumentácia ministerstva zdravotníctva ani jednotlivých poisťovní, ktoré budú tento krok musieť zdôvodniť, zatiaľ nie je známa.

Dočkali sme sa rozpočtovej vyhlášky, chýba v nej však zákonom stanovený údaj

Dočkali sme sa rozpočtovej vyhlášky, chýba v nej však zákonom stanovený údaj

Podľa zákona mal rezort prerozdelenie financií pre zdravotnícke subjekty na rok 2024 zverejniť najneskôr do 15. januára.