OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Komentár: 100 dní vlády Dolinkovej sa pozitívne hodnotiť nedá

Hodnotenie prvých 100 dní vlády z pohľadu ambulantného sektora.

Komentár: 100 dní vlády Dolinkovej sa pozitívne hodnotiť nedá

Foto: unsplash

  • Komentáre |  09.02.2024 |  Jaroslava Orosová, Naďa Trenčanská Bedušová

Napriek tomu, že by sa 100 dní na hodnotenie mohlo zdať málo, musíme konštatovať, že v prípade tejto vlády je to naopak.

Žiaľ, väčšina opatrení a legislatívnych zmien, ktoré boli doteraz verejnosti predstavené, či už vo forme návrhov a opatrení alebo v tom horšom prípade už samotným prijatím zmeny zákona, sa za pozitívne považovať nedá.

Finančná kondícia a udržateľnosť ambulancií

Zväz ambulantných poskytovateľov zastupuje takmer dve tisícky ambulancií, ktoré sa ocitli v situácii, kedy sú na jednej strane doslova odkázané na zvýšenie rozpočtu pre sektor zdravotníctva, no na strane druhej sa ich ako podnikateľských subjektov výrazne negatívne dotýkajú všetky vládou prijaté konsolidačné opatrenia, ktoré budú mať vážny dopad na finančnú kondíciu a udržateľnosť ambulancií.

Akékoľvek zvyšovanie odvodov na strane zamestnávateľov, ktorými ambulantní poskytovatelia nepochybne sú, bude mať negatívny dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Keďže minuloročné „dofinancovanie“ ambulantného sektora nereflektovalo reálne náklady spojené s energetickou krízou a rovnako tomu bolo aj v prípade zvýšených personálnych nákladov, ktoré sa odvíjali od navýšenia miezd personálu v ústavnej starostlivosti, máme za to, že ďalšie odvodové zaťaženie tento deficit na strane ambulancií len prehĺbi, čo povedie k ich ďalšiemu zatváraniu.

Každá ambulancia je tak samo-zamestnávateľom ako aj zamestnávateľom. Okrem toho je väčšina z nich zároveň s.r.o., kde ich zasiahne aj zvýšené zdanenie dividend. Preto sme presvedčení, že prostriedky, ktoré touto formou prídu do rozpočtu zdravotníctva a následne budú prerozdeľovacou vyhláškou určené ambulanciám, neprevýšia negatívne dopady na cash flow samotných ambulantných poskytovateľov.

Posun zatiaľ nevidíme ani v otázke ostatných ekonomických problémov, ktoré dlhodobo komunikujeme. Jedným z nich sú energie, ktoré naši poskytovatelia stále nemajú pod kontrolou, pričom žiadna schéma pomoci s nimi nepočíta. Minuloročná energetická kríza si na ambulantnom sektore vybrala svoju daň v podobe desiatok zatvorených ambulancií bez náhrady a ďalšie desiatky až stovky zadlžených ambulancií, ktoré do dnes márne čakajú na sľubovanú pomoc.

Bonusom na záver je tiež úprava v druhom pilieri, ktorá výrazne zasiahne budúce dôchodky ambulantných lekárov, ktorí si už v súčasnosti z dôvodu chronického podfinancovania a udržania svojho personálu a ambulancie ako takej, nemôžu dovoliť vyplácať mzdy v takej výške, aby si zabezpečili adekvátne starobné dôchodky.

Sme presvedčení, že z globálneho hľadiska budú mať vyššie spomínané opatrenia negatívny dopad na celkovú zamestnanosť sektora, ďalší odliv zamestnancov aj zamestnávateľov do zahraničia, pričom k odhadovanému výsledku nedôjde. V časoch, kedy nutne potrebujeme zatraktívniť a zjednodušiť fungovanie ambulantného sektora, vytvárame finančné a iné prekážky, ktoré majú presne opačný účinok. Preto ich považujeme za systém destabilizujúce.

Priority

Súčasná vláda by sa naopak mala snažiť všetkými dostupnými prostriedkami podnikateľské prostredie na Slovensku zjednodušiť a odstrániť nadmernú byrokraciu, pričom toto všetko platí, aj a najmä pre ambulantný sektor.

Prioritou číslo jeden, je z nášho pohľadu určite zavedenie toľko sľubovaného katalógu výkonov, ktorý bude reflektovať reálne ceny, pričom tieto by mali byť verejnosti známe, aby sme si konečne celospoločensky uvedomili aká drahá v skutočnosti je zdravotná starostlivosť.

Spomínaný katalóg výkonov mal byť pôvodne uvedený do praxe k 1.1.2024, no tento termín sa opäť v čase odsúva až na začiatok budúceho roka. Stále teda zostávame na cenovom ohodnotení, ktoré je staré 27 rokov s reálnou obavou, že jeho plné spustenie od januára 2025, vzhľadom k absencii markantnej aktivity v tomto smere ministerstvo opäť nestihne.

Odklad už neznesie ani vyhláška k štátnemu rozpočtu 2024, ktorá ešte stále nebola odprezentovaná. Nevieme teda, aký objem financií dostanú zdravotné poisťovne a koľko pretavia do platieb ambulantným poskytovateľom, ktorí tak zostávajú vo finančnej neistote a nemajú podklady na zahájenie rokovaní o nových cenových podmienkach so zdravotnými poisťovňami, s ktorými im v priebehu nasledujúcich týždňov vypršia platné zmluvné dodatky o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. (pozn. red. medzičasom ministerstvo zdravotníctva posunulo spomínanú vyhlášku do medzirezortného pripomienkového konania) 

Celej napätej situácii nepomáha ani prístup Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorej akcionárom je štát. Práve z tohto dôvodu je viac ako zarážajúce jej dlhodobé porušovanie zmluvných záväzkov smerom k poskytovateľom. Napriek opakovanej žiadosti o súčinnosť a pomoc ministerstvo zdravotníctva situáciu nedokázalo vyriešiť.

Aktuálna mapa siete špecializovaných ambulancií, ktorú ministerstvo zdravotníctva pripravovalo už od roku 2022, stále neuzrela svetlo sveta. Netušíme teda koľko ambulancií máme, koľko a akých pacientov ošetria, ani aké sú ich čakacie lehoty. Nemáme v podstate žiadne aktuálne dáta.

Nedostatočne formulovaný zákon o vystavovaní a vedení ePN u špecialistov nebol pozmenený ani napriek logickým pripomienkam poskytovateľov aj poslancov Národnej rady. Nejasnosť kompetencií medzi rôznymi zložkami ambulantného systému sa tak znova prehĺbila a priniesla ešte väčší chaos.

O tom, že financovanie zo štátneho rozpočtu je dlhodobo nedostatočné a ak chceme zabezpečiť ambulancie dostupné pre všetkých občanov Slovenska, tak ako vládni predstavitelia radi verejne vyhlasujú, musíme bezpodmienečne otvoriť otázku viaczdrojového financovania, vláda neprekvapivo zaryto mlčí. Ďalej si teda zakrývame oči nad tým čo všetci vieme.

Čakanie na odpolitizovanie sektora

Ambulantný sektor momentálne už roky funguje len s veľkými ťažkosťami a problémy sú stále pálčivejšie. Ich dôvodom je chronické podfinancovanie, ubúdajúci a prestarnutý zdravotnícky personál, ako i nie ideálna deľba práce medzi jeho jednotlivými segmentami. Na konci reťazca sa nachádza pacient, teda potencionálne každý z nás, ktorý napriek demagogickým vyhláseniam súčasných aj minulých vládnych predstaviteľov, vo väčšine prípadov už nedostáva ambulantnú starostlivosť včas a ani bezplatne.

Rovnako čakáme, že naozaj dôjde k odpolitizovaniu sektora a populizmus tu nebude mať miesto. Musíme veci jasne pomenovať, no nie len za zatvorenými dverami.

Patrí sa končiť optimisticky. Nádejou nás napĺňa, že pani ministerka má okolo seba veľmi zorientovaných štátnych tajomníkov, ktorí o ambulantný sektor javia záujem a rozumejú mu, tiež fakt, že naša spoločná komunikácia s nimi je na vysokej odbornej úrovni.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Miriama Letovanec: Oskar Dvořák bojuje proti novej nemocnici v Spišskej Novej Vsi

Miriama Letovanec: Oskar Dvořák bojuje proti novej nemocnici v Spišskej Novej Vsi

Ak by poslanec Oskar Dvořák (Progresívne Slovensko) z nejakého dôvodu chcel prekaziť projekt výstavby novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi z Plánu obnovy a odolnosti, jeho verejné konanie by v posledných dňoch nevyzeralo inak.

Ján Mikas: Ten, ktorý prežil pandémiu covid-19, no neprežil tlak zrážača semaforov

Ján Mikas: Ten, ktorý prežil pandémiu covid-19, no neprežil tlak zrážača semaforov

Hlavný hygienik SR skončil vo svojej funkcii. Zhodou okolností sa tak stalo po verejnom apeli Andreja Danka.

Komentár: Prvých sto dní pôsobenia pani ministerky Dolinkovej sa hodnotí ťažko

Komentár: Prvých sto dní pôsobenia pani ministerky Dolinkovej sa hodnotí ťažko

Nie preto, že hneď po nástupe bola primárna téma rozpočet na rok 2024 a potom nasledovalo „sviatkové“ obdobie, počas ktorého sa nejako moc v štátnej správe nerobieva.