OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
EÚ ÁNO, Za zdravotné sestry

V zdravotníctve potrebujeme nielen stabilitu, ktorú nám sľubuje programové vyhlásenie

Pred mesiacom vláda schválila svoje programové vyhlásenie na roky 2023-2027. Následne o pár dní programové vyhlásenie schválila i Národná rada SR.

V zdravotníctve potrebujeme nielen stabilitu, ktorú nám sľubuje programové vyhlásenie

Foto: Úrad vlády SR

Programové vyhlásenie vlády už nie je aktuálna téma. Schválila ho i vláda, parlament, médiá mu už nevenujú pozornosť. I na základe predchádzajúcich skúseností programových vyhlásení bývalých vlád možno očakávať, že v nasledujúce mesiace, roky nebudeme o dokumente často počuť.

To, či aktuálna vláda pripravila programové vyhlásenie iba z povinnosti alebo z neho niečo aj pretaví do skutočnosti, uvidíme až neskôr.

Napriek tomu sme pripravili jeho krátke zhrnutie, sumár komentárov respondentov pôsobiacich v sektore a pozreli sme sa i na plnenie niektorých častí programového vyhlásenia.

Cieľom je zastaviť úpadok nášho zdravotníctva a prinavrátiť chýbajúcu stabilitu

Vláda v programe sľubuje prípravu dlhodobej stratégie rozvoja zdravotníctva. Tá má byť výsledkom konštruktívneho dialógu s celým politickým, odborným spektrom a každým z relevantných subjektov, ktoré v zdravotníctve pôsobia.

Spolupráca, stabilita, predvídateľnosť, odpolitizovanie, transparentnosť, odbornosť, nediskriminácia. O tom všetkom si môžeme prečítať v programovom vyhlásení v kapitole Zdravotná politika.

Vláda si stanovila cieľ zastaviť úpadok nášho zdravotníctva a prinavrátiť do sektora chýbajúcu stabilitu, vrátiť pacienta do centra poskytovania zdravotnej starostlivosti a priblížiť sa v kľúčových indikátoroch výsledkom zdravotného systému západoeurópskemu štandardu.

„Základnými piliermi opatrení bude určenie cesty pacienta, stabilizácia legislatívneho a finančného prostredia, zmodernizovanie zdravotníckej infraštruktúry, predvídateľnosť a adresná regulácia,“ píše sa v programovom vyhlásení vlády.

Vláda sa zmieňuje i o definícii nároku pacienta, audite doplatkov a poplatkov, nastavení čakacích dôb či aktualizácii minimálnych sietí poskytovateľov. Tieto kroky chce realizovať v rámci spolupráce aktérov zdravotného systému.  

Priority

Vláda si zadefinovala v kapitole Zdravotná politika krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority. Uvádzame niektoré z nich.

V krátkodobých prioritách uvádza stabilizáciu ministerstva zdravotníctva po personálnej a procesnej stránke.

Zmieňuje sa o národnej zdravotníckej stratégii a zverejnenom zozname projektov, ktoré sa budú realizovať počas najbližších 4 rokov. Ako krátkodobú prioritu spomína i opätovné zavedenie procesov zverejňovania cenových máp a realizácie centrálnych obstarávaní nákupov nemocníc.

Prioritný dôraz kladie na personálnu stabilizáciu v zdravotníctve.

V dokumente sa uvádza, že stabilita a predvídateľnosť financovania zdravotníctva sú pre vládu prioritou. „Zadefinujeme výšku celkových zdrojov vrátane úhrady za poistencov štátu na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych očakávaní, vychádzajúc predovšetkým z dopytu po zdravotnej starostlivosti, plánovaných reforiem, dlhu nemocníc a kapitálových potrieb,“ píše sa v programovom vyhlásení vlády.

V súvislosti s financovaním zdravotníctva je dôležité spomenúť, že vláda v rámci konsolidačných opatrení schválila zvýšenie zdravotných odvodov od nového roka.

Strednodobé priority

Vláda zabezpečí rozvoj, ochranu a podporu verejného zdravia celej spoločnosti na Slovensku, pod záštitou verejného zdravotníctva formou účinnej prevencie a cielených programov.

V tejto oblasti vláda pokračuje v aktivitách predchádzajúcej vlády, ktoré sa týkajú prevencie HPV.

Vláda chce rozšíriť skríningové programy o skríning pľúc, žalúdka a prostaty.

Na posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti vláda sľubuje aktualizáciu katalógu zdravotných výkonov a nastavenie plán jeho postupnej implementácie.

Spoločne so samosprávnymi krajmi chce zrealizovať audit poplatkov a doplatkov.

Zmieňuje sa aj o príprave reformy špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zrealizovaní schválenej koncepcie všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

„Kľúčovým opatrením v týchto segmentoch bude aj presun kompetencií medzi zdravotníckym a nezdravotníckym personálom,“ uvádza sa v programovom vyhlásení.

Vláda chce vytvoriť podmienky pre transparentný a rýchlejší vstup inovatívnych liekov s preukázanou pridanou hodnotou pre pacienta, berúc do úvahy rozpočtové limitácie. Zmieňuje sa i o motivačných mechanizmoch pre vstup nových generických a biologicky podobných liekov na trh.

Vláda chce iniciovať rokovania na úrovni Európskej únie o pravidlách reexportu.

Chce navrhovať riešenia na zvýšenie dostupnosti služieb v oblasti duševného zdravia, integrovaný a nadrezortný prístup, prevenciu duševných porúch a podporu duševného blahobytu. 

Dlhodobé priority

Vláda v dokumente uvádza, že sa Slovensko radí ku krajinám s najrýchlejšie starnúcou populáciou v rámci Európskej únie. Očakáva preto zvýšený dopyt služieb zdravotno-sociálnej starostlivosti. A zvýšenému dopytu prispôsobí aj spôsob financovania tohto typu starostlivosti.

Vláda zavedie systematickú osvetu a cielenú edukáciu občanov v oblasti zdravovedy.

Celé znenie programového vyhlásenia vlády nájdete tu.

Prvá trhlina v ambícii odpolitizovať rezort

Štvrtá veta v kapitole Zdravotná politika znie: „Ambíciou vlády je odpolitizovanie rezortu zdravotníctva“. I keď vyhodnotenie jednotlivých bodov programového vyhlásenia vlády prichádza k záveru funkčného obdobia vlády, tak spomínanú ambíciu vlády už teraz možno označiť ako nesplnenú. Ministerstvo zdravotníctva totiž vyhovelo žiadosti politickej strany.

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že zruší platnosť odborného usmernenia, ktoré malo zjednodušiť proces zmeny pohlavia u transrodových ľudí. Rezort nepostupoval na základe odborných argumentov, či faktov, urobil tak na žiadosť koaličného partnera SNS.

Urobiť odpočet sľubov bude náročné

Ako sa na programové vyhlásenie vlády pozerajú zdravotníci, analytici a politici, ste si mohli už prečítať na webe ozdravme.sk.

Komentáre ku kapitole, ktorá sa venuje zdravotnej politike, pre ozdravme napísali:

 • Jaroslava Orosová, prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov; 
 • Asociácia nemocníc Slovenska; 
 • Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (celý komentár tu); 
 • Martin Vlachynský, analytik INESS (celý komentár tu); 
 • Róbert Babeľa, bývalý štátny tajomník MZ (celý komentár tu); 
 • Dušan Zachar, riaditeľ INEKO (celý komentár tu); 
 • Andrea Letanovská, podpredsedníčka strany Demokrati a primárka OAIM, NOÚ, Klenová, Bratislava (celý komentár tu); 
 • Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory (celý komentár tu); 
 • Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR (celý komentár tu); 
 • Tomáš Szalay, poslanec NR SR za SaS (celý komentár tu); 
 • Martin Krchňavý, investment Manager v PENTA INVESTMENTS (celý komentár tu).
 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku OZDRAVME.SK
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Benefity pomohli zvýšiť počet preventívnych návštev. Od júna majú skončiť

Benefity pomohli zvýšiť počet preventívnych návštev. Od júna majú skončiť

Benefity zdravotných poisťovní pomohli zvýšiť počet preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov ako i u špecialistov, zhodli sa na tom všetky tri zdravotné poisťovne. Od júna 2024 však majú minimálne finančné benefity skončiť.

Ministerstvo jednou rukou nariadilo úsporu pri inkontinenčných pomôckach, druhou rukou rozhodlo o opaku. Prečo? Vraj verejný záujem

Ministerstvo jednou rukou nariadilo úsporu pri inkontinenčných pomôckach, druhou rukou rozhodlo o opaku. Prečo? Vraj verejný záujem

Čo v skutočnosti spôsobilo, že sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o opätovnej zmene finančného limitu pri inkontinenčných pomôckach? Nevieme, rezort nereaguje na otázky.

Lieky sa hromadia. Ako dlho postačí kapacita spaľovne?

Lieky sa hromadia. Ako dlho postačí kapacita spaľovne?

Pred niekoľkými dňami oznámil Štátny ústav pre kontrolu liečiv, že začal opäť zvoz liekového odpadu z verejných lekární. Po viac ako roku sa lekárne postupne zbavujú liekového odpadu.