OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Asociácie kritizujú novú sieť záchrannej zdravotnej služby

Aj Slovenská komora zdravotníckych záchranárov reaguje, že sieť nie je dobrá.

Asociácie kritizujú novú sieť záchrannej zdravotnej služby

Foto: Unsplash License

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo na základe analýzy optimalizácie siete záchrannej zdravotnej služby Opatrenie MZ SR, ktoré určuje sídla staníc a typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Po zverejnení ministerského opatrenia prišla kritika

Prvá bola zo strany Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Tá vo svojom stanovisku uviedla, že táto sieť nie je dobrá.

„Táto sieť mala vzniknúť na základe analýz, avšak pred vydaním zjavne kompetentná inštitúcia, ktorá sieť dodala ministerstvu, si túto sieť ani len nedala do mapy,“ uvádza komora vo svojom stanovisku.

A dodala tiež, že „bude aktívne nápomocná ministerstvu zdravotníctva na vypracovaní takej siete záchrannej zdravotnej služby, ktorá zvýši dostupnosť záchrannej zdravotnej služby pre pacienta v ohrození života a zdravia a bude tiež reflektovať na optimalizovanú sieť nemocníc“.

Ďalšia kritika prišla zo strany Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá zásadne nesúhlasí s obsahom opatrenia, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby. Podľa asociácie ak by bolo prijaté v súčasnej podobe, môže vážne ohroziť dostupnosť a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Asociácia uvádza, že je potrebné vydané opatrenia stiahnuť a prepracovať tak, aby plnilo potreby obyvateľstva pri záchrane života a zdravia, reflektovalo novú sieť nemocníc, zapojenie dopravnej zdravotnej služby a plnilo míľniky Plánu obnovy a odolnosti.

„Sme presvedčení, že uvedené opatrenie v súčasnej podobe, nespĺňa požiadavky optimálnej organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti na území Slovenska,“ reagovala asociácia vo svojom stanovisku.

V reakcii uvádza aj kľúčové námietky, ktoré odzrkadľujú závažné nedostatky a pochybenia v procese tvorby a obsahu spomínaného opatrenia. Ide o päť nasledovných:

  1. Proces tvorby vyhlášky nezabezpečil zapojenie všetkých relevantných subjektov a opatrenie bolo prijaté bez predchádzajúceho medzirezortného pripomienkového konania.
  2. Sieť záchrannej zdravotnej služby, ktorá je významným prvkom národného zdravotného systému, nebola predstavená poradnému orgánu ministra zdravotníctva - Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, čo neumožnilo adekvátne zhodnotenie a odporúčania zo strany odborníkov.
  3. Ministerstvo zdravotníctva nezverejnilo metodiku, ktorá by vysvetlila postup tvorby plánu pokrytia územia sídlami staníc záchrannej zdravotnej služby. Táto absencia zabraňuje odbornému preskúmaniu a zhodnoteniu správnosti a efektivity navrhovanej siete.
  4. Navrhovaná sieť staníc ZZS neberie dostatočne do úvahy existujúcu optimalizovanú sieť nemocníc a ignoruje potrebu rozšírenia siete a činnosti dopravnej zdravotnej služby. Toto zanedbanie môže mať negatívny dopad na efektívnosť a rýchlosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
  5. Navrhovaná sieť staníc ZZS môže viesť k zníženiu dostupnosti lekára v niektorých regiónoch, čo by mohlo komplikovať poskytovanie invazívnych a liečebných úkonov v prípadoch, keď posádky ZZS bez lekára nemajú dostatok kompetencií.
Zdroj: Asociácia nemocníc Slovenska

V súvislosti s uvedenými námietkami Asociácia nemocníc Slovenska vyzýva ministerku zdravotníctva, aby vyhlášku stiahla a prepracovala tak, aby plnila potreby obyvateľstva pri záchrane života a zdravia. 

Opatrenie v praxi by predstavovalo zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti

A podľa Asociácie poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti návrh novej siete záchrannej zdravotnej služby znižuje dostupnosť záchrannej zdravotnej služby. Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti v zaslanom stanovisku žiada ministerstvo zdravotníctva o okamžité stiahnutie návrhu novej siete záchrannej zdravotnej služby.

„Ak by sa predmetné opatrenie, ktorým sa definuje nová sieť záchrannej zdravotnej služby, aplikovalo do praxe, predstavovalo by výrazne zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a priamo ohrozenie slovenských pacientov,“ tvrdí Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Asociácia tiež uviedla štyri dôvody, pre ktoré tento návrh vníma negatívne.

  1. Nerovnomerným rozmiestnením ambulancií zásadne znižuje dostupnosť ZZS v niektorých regiónoch. Na krajskej úrovni je napríklad v Žilinskom kraji o 9 posádok ZZS menej oproti súčasnému stavu. V iných regiónoch sú stanice ZZS alokované mimo okresných miest a teda mimo koncentrácie obyvateľstva. Niektoré stanice sú umiestnené v koncových obciach kde končí cestná infraštruktúra, čo sa javí ako vysoko rizikové a zároveň znižuje ich efektívny rádius zásahu.
  2. Sieť fixných staníc Záchrannej zdravotnej služby obmedzuje možnosti optimálneho rozmiestnenie staníc ZZS. Pevné stanice totiž zafixujú až tretinu siete ZZS. Zároveň nie je zrejmé, na akom základe bola vytvorená pevná sieť 67 bodov ZZS.
  3. Návrh neobsahuje systémové riešenia. Segment Záchrannej zdravotnej služby je čoraz viac zahltený výkonmi, ktoré do neho nepatria. Vynakladajú sa tak nemalé prostriedky (personálne a finančné), ktoré by mohli byť vynaložené efektívnejšie. Trend v okolitých krajinách je spájať emergentné a neemergentné zložky v systéme ZZS. V návrhu chýba koncepčné riešenie, ktoré by rozšírilo systém ZZS o posádky DZS, komunitné sestry alebo iné výjazdové tímy nakoľko OS ZZS SR čoraz častejšie rieši stavy, ktoré nesúvisia s ohrozením života.
  4. Ignoruje alarmujúci nedostatok lekárskeho personálu. Navrhovaná sieť navyšuje dodatočné lekárske posádky. Trend je stavať systém na kvalitných a vzdelaných záchranároch. Tak sa umožní presun lekárov napríklad do segmentu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Zdroj: Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

Vzhľadom na uvedené dôvody Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti vyzýva ministerstvo zdravotníctva o zrušenie alebo prepracovanie spomínaného návrhu.

„Uvedomujeme si, že sa jedná o materiál, ktorý bol vypracovaný v gescii predstaviteľov predchádzajúcej vlády. Rovnako sme so vedomí, že v  kontexte samotného procesu tvorby siete za finálne dodanie vstupov pre jej tvorbu je plne zodpovedné Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby,“ reaguje Asociácia poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a dodáva: „Aj preto žiadame nové vedenie MZ SR, aby zvážilo všetky fakty a zabránilo potenciálnemu ohrozeniu slovenských pacientov“.

Vypracovaná analýza siete

Ministerstvo zdravotníctva SR začiatkom týždňa informovalo, že má k dispozícii optimalizovanú analýzu siete záchrannej zdravotnej služby od Žilinskej univerzity v Žiline.

Rezort zhrnul, že 26. septembra 2023 zasadala na ministerstve zdravotníctva Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po prerokovaní materiálu „Optimalizácia siete záchrannej zdravotnej služby“ vypracovaného Žilinskou univerzitou v Žiline bolo k dokumentu vznesených viacero pripomienok. Komisia preto navrhla vypracovať aktualizáciu analýzy na základe zmenených údajov.

Na základe tejto požiadavky následne Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR požiadalo Žilinskú univerzitu v Žiline o vypracovanie aktualizácie analýzy s termínom doručenia  17. november 2023. Zadanie na prepracovanie analýzy obsahovalo dostupnosť pre 90% populácie do 15 minút pri zohľadnení optimalizácie siete nemocníc.

Zároveň Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR predložilo Žilinskej univerzite v Žiline zoznam pevných staníc záchrannej zdravotnej služby (celkovo 66 lokalít), ktoré sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ako ministerstvo informuje, na základe tohto podkladu univerzita zafixovala 105 ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ktoré sú obsiahnuté v uvedených 66 lokalitách), ktoré budú nemenné, a 216 sídiel staníc podľa matematického modelu rozložila efektívne v rámci Slovenskej republiky.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Navyšovanie počtu medikov na školách nie je šťastné riešenie. Potrebujeme víziu, ako má zdravotníctvo vyzerať

Navyšovanie počtu medikov na školách nie je šťastné riešenie. Potrebujeme víziu, ako má zdravotníctvo vyzerať

Zhodli sa na tom spíkri na konferencii ITAPA Health&Care 2024.

ITAPA Health&Care: Inovácie pomáhajú pacientom aj lekárom

ITAPA Health&Care: Inovácie pomáhajú pacientom aj lekárom

ITAPA Health&Care: Slovneské zdravotníctvo už nemôže stáť na entuziazme mladých lekárov

ITAPA Health&Care: Slovneské zdravotníctvo už nemôže stáť na entuziazme mladých lekárov

Zastaraný obsah výučby a slabá príprava medikov do praxe. Chátrajúce nemocnice s biednym vybavením. Klesajúci počet študentov, ktorí chcú zostať pracovať v našom zdravotnom systéme, napäté vzťahy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami, či obrovská administratívna záťaž.