OZDRAVME.SK
Preventívka bez výhovoriek od VšZP
Preventívka bez výhovoriek od VšZP

Červená stužka pripomína dôležitosť boja proti šíreniu HIV a jej pripnutím vyjadrujeme podporu tým, ktorí s ochorením žijú

Svetový deň boja proti AIDS, ktorý si každoročne pripomíname prvého decembra, sa usiluje vyjadriť podporu ľuďom s HIV/AIDS.

Červená stužka pripomína dôležitosť boja proti šíreniu HIV a jej pripnutím vyjadrujeme podporu tým, ktorí s ochorením žijú

Foto: Unsplash License

Svetový deň má zároveň pripomenúť význam prevencie, intenzívnejšie vzdelávať a zvyšovať povedomie verejnosti o infekcii HIV a ochorení AIDS. 

Červená stužka sa stala univerzálnym symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. Pripomína nám dôležitosť boja proti šíreniu tohto vírusu a jej pripnutím vyjadrujeme podporu tým, ktorí s ochorením žijú. Je používaná celosvetovo počas Svetového dňa boja proti AIDS aj počas iných udalostí súvisiacich s touto témou. 

V súčasnosti je infekcia HIV dobre liečiteľná, ale stále ide o nevyliečiteľné ochorenie

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti napádajúci imunitný systém človeka, čím znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. „Terminálnym štádiom HIV infekcie je ochorenie AIDS – syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, kedy sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, oportúnne infekcie (infekcie využívajúce oslabený imunitný systém) a onkologické ochorenia,“ vysvetľuje Úrad verejného zdravotníctva.

Úrad konštatuje, že v súčasnosti je už infekcia HIV veľmi dobre liečiteľná, ale pripomína, že stále ide o nevyliečiteľné ochorenie. Po zistení HIV pozitivity je dôležité čo najskôr začať liečbu.

„Pravidelným užívaním liečby a pravidelnými lekárskymi kontrolami je možné dosiahnuť nedetegovateľnú (nezistiteľnú) vírusovú nálož. Pri nedetegovateľnej vírusovej náloži je pomerne vysoká pravdepodobnosť, že osoba bude predstavovať minimálne riziko pre svojho partnera. Vírus však môže po čase mutovať, preto sa aj u HIV pozitívnych ľudí s nedetegovateľnou vírusovou náložou odporúča, aby pri sexuálnom styku používali kondóm,“ zdôraznila doc. Danica Valkovičová Staneková, vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS pri Slovenskej zdravotníckej univerzite. 

Podľa slov Júlie Adamčíkovej zo Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR Slovenská republika patrí medzi krajiny s relatívne nízkym počtom ľudí s HIV/AIDS. „Počet prípadov však priebežne narastá. Je preto nevyhnutné pokračovať v účinnej prevencii tohto ochorenia,“ dodala Adamčíková.

Úrad informoval o tom, že jedným zo základných pilierov prevencie je predexpozičná a postexpozičná profylaxia. 

  • Predexpozičná profylaxia je preventívne užívanie antivirotík u HIV negatívnych osôb vo zvýšenom riziku infekcie HIV. „Pri užívaní predexpozičnej profylaxie je však tiež potrebné byť opatrný. Boli už popísané aj prípady zlyhania účinnosti predexpozičnej profylaxie z dôvodu nesprávneho užívania či vzniku rezistencie HIV na predexpozičnej profylaxie,“ podotkol Úrad.
  • Postexpozičná profylaxia sa odporúča osobe, u ktorej prišlo k rizikovej situácii vzniku infekcie HIV. Táto osoba by mala profylaxiu užiť do 48 hodín, aby sa znížila pravdepodobnosť nákazy. 

Testovanie by ľudia s podozrením na HIV nemali odkladať

„Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 bolo do 30. 6. 2023 registrovaných u občanov SR aj cudzincov spolu 1 576 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti,“ informovala vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR Adriana Mečochová.

Z 1 263 prípadov infekcie HIV u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1 141 prípadov u mužov a 122 u žien. U 153 osôb (140 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 95 úmrtí ľudí s HIV (z toho 74 v štádiu AIDS). 

„Testovanie by ľudia s podozrením na HIV nemali odkladať,“ upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas a dodal: „Umožní sa diagnostikovanie HIV a následne môže byť rýchlejšie nasadená liečba. Takéto vyšetrenie je v Slovenskej republike prístupné každému.“

Ako upresnil, testovanie infekcie HIV ponúka na Slovensku aj 11 vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva s poradňami prevencie HIV/AIDS.

Testovanie infekcie HIV tiež ponúkajú Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, HIV Check Point Bratislava a niektoré laboratóriá klinickej mikrobiológie. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj svojho všeobecného lekára.

Poradne, v ktorých odborníci poskytujú osobné konzultácie s možnosťou odberu krvi na vyšetrenie anti-HIV protilátok, sú na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom, ako aj v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS.

Podrobnosti a kontaktné údaje nájdete na webe ÚVZ SR.

Úrad verejného zdravotníctva tiež pripomína, že všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS poskytujú informácie o HIV/AIDS telefonicky alebo e-mailom. 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Vizionári v zdravotníctve: Anna Vachulová: Ako zvládnuť epidémiu artériovej hypertenzie na Slovensku

Vizionári v zdravotníctve: Anna Vachulová: Ako zvládnuť epidémiu artériovej hypertenzie na Slovensku

Artériová hypertenzia je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie a zároveň najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú kardiovaskulárne ochorenia. I o tejto dôležitej téme diskutovali odborníci počas celodennej konferencie Vizionári v zdravotníctve 2024.

Detská nemocnica v Bratislave otvorila zrekonštruovanú neurologickú kliniku

Detská nemocnica v Bratislave otvorila zrekonštruovanú neurologickú kliniku

Pri mnohých diagnózach v rámci neurologických chorôb sa dieťa stáva pacientom už od narodenia a vážne ochorenie ho sprevádza po celý život. V nemocničnom prostredí trávia i celé mesiace.

Banskobystrický samosprávny kraj vyzýva ministerstvo, aby riešilo kritickú situáciu v dostupnosti pneumológov v kraji

Banskobystrický samosprávny kraj vyzýva ministerstvo, aby riešilo kritickú situáciu v dostupnosti pneumológov v kraji

Lekárska komora upozorňovala na rozdiel medzi príjmami a minimálnymi nákladmi na ambulanciu v odbore pneumológia a ftizeológia v roku 2022.