OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Komentár: Na to, aby sa reformy začali realizovať, si potrebuje ministerka získať podporu všetkých aktérov v zdravotníctve a dôveru občanov

Každá zmena má svojich odporcov a preto považujeme aj otázku intenzívnej komunikácie so všetkými zdravotníkmi, vrátane zástupcov ich organizácií zo strany ministerstva za prioritnú.

Komentár: Na to, aby sa nejaké reformy začali realizovať, si potrebuje pani ministerka  získať podporu všetkých aktérov v zdravotníctve a dôveru občanov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Jedným zo zásadných problémov v zdravotníctve je, že ministri sa na základe politických nominácií striedajú veľmi často, čo spôsobuje veľké problémy v celom sektore. Očakávaní je preto veľa, nakoľko zdravotníctvo je dlhodobo problematickým sektorom, ktorý disponuje pomerne veľkými zdrojmi financií, avšak na výsledkoch v oblasti chorobnosti a liečby občanov, prežívania zdravých rokov života, či udržania zdravia výrazne zaostávame za ostatnými krajinami EÚ, ako aj OECD.

Asi nepovieme nič nové, keď hovoríme, že sa do našich zdravotníckych zariadení dlhodobo neinvestovalo, alebo investovalo málo na to, aby bolo vytvorené pozitívne pracovné prostredie pre zdravotníkov, ako aj pre pacientov. V predvolebných diskusiách na rôznych strategických podujatiach adeptov na ministrov z politických strán sme počuli, aké riešenia majú jednotliví kandidáti a v zásade sa veľmi nelíšili v názoroch, avšak bude otázkou priorít vlády, aby sa s týmito riešeniami stotožnila a nastavila stratégie na zlepšenie situácie v sektore.

Výstavba nových nemocníc, zavedenie DRG – platby za diagnózu, sprehľadnenie toku financií, definovanie nároku z verejného zdravotného poistenia, komerčné pripoistenie, postavenie a kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nedostatok zdravotníkov, platba za poistencov štátu, to je iba niekoľko oblastí z celého balíka problémov.

Problémov je veľa, preto od novej ministerky očakávame, že sa reforma primárnej starostlivosti, na ktorej pracovali odborníci zo všetkých subjektov v rezorte, stretne s podporou a začne sa jej realizácia. Táto zmena je nevyhnutná. Bez reformy ambulantnej starostlivosti všeobecného lekárstva, vrátane pediatrickej, či špecializovanej a bez dostatočnej siete agentúr domácej starostlivosti nedokážeme zabezpečiť štart optimalizácie siete nemocníc, ktorú presadzovali už predošlí štyria ministri a adekvátnu starostlivosť pre našich občanov.

Absolútne nám chýbajú zariadenia pre dlhodobú starostlivosť formou Domov ošetrovateľskej starostlivosti, s ktorou nerátal ani projekt z Plánu obnovy a odolnosti. Umožnenie poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnej pomoci nie je riešením, iba náhradou za to, čo nám tu chýba. Nemôžeme začať stavať dom od strechy. Za prioritu považujeme primárnu starostlivosť, až potom môžeme optimalizovať sieť nemocníc.

Ďalšou prioritou je získanie zdrojov na realizáciu spomínaných zmien. Preto bude dôležité, či bude mať podporu politických strán koalície a vlády, aby sa tieto zmeny mohli naštartovať a realizovať. Bez dodatočných zdrojov nie je možné robiť žiadne reformy.

V neposlednom rade považujeme za dôležité, aby ministerstvo zdravotníctva obsadila nastupujúca ministerka takými ľuďmi, ktorí budú ochotní, schopní a motivovaní pracovať na stanovených prioritách. Zo spomínaných priorít teda vyplýva, že by sa na Ministerstve zdravotníctva SR mala zriadiť Sekcia primárnej starostlivosti, kde by pracovali ľudia stotožnení s týmto cieľom, ktorí sú odborníci v danej oblasti, nie iba úradníci plniaci príkazy, ktorým nerozumejú.

Naším cieľom je, aby sme mali na Odbore ošetrovateľstva ministerstva osoby, ktoré budú adekvátne vzdelané a skúsené, a ktoré budú mať schopnosti pretaviť naše požiadavky do úspešnej podoby.

Na to, aby sa nejaké reformy začali realizovať, si potrebuje pani ministerka získať podporu všetkých aktérov v zdravotníctve a dôveru občanov, že nebudú ohrozené ich životy a zdravie tým, že sa zredukujú lôžka v nemocniciach, že budú mať k dispozícii dostatok iných foriem starostlivosti. Každá zmena má svojich odporcov a preto považujeme aj otázku intenzívnej komunikácie so všetkými zdravotníkmi, vrátane zástupcov ich organizácií zo strany ministerstva za prioritnú.

Pretože aj keď často ministri považujú predstaviteľov organizácií v zdravotníctve za odporcov, či komplikácie, nič nie je pre nás dôležitejšie, ako snaha, aby sme spoločne vytvorili pacientom a zdravotníkom vhodné podmienky pre rozvoj zdravotníctva a starostlivosti o ich zdravie.

Autorka je prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Komentár Martina Vlachynského: Viac peňazí áno, viac odvodov nie

Komentár Martina Vlachynského: Viac peňazí áno, viac odvodov nie

Priznám sa, pád takého tabu som nečakal. Vlády menili všetky možné dane, ale sadzby zdravotného odvodu sa 20 rokov nikto ani nedotkol. Až teraz.

Martin Krchňavý: Odpolitizovanie a dostatočné financovanie sektora sú kľúčové predpoklady pre akékoľvek ďalšie opatrenia

Martin Krchňavý: Odpolitizovanie a dostatočné financovanie sektora sú kľúčové predpoklady pre akékoľvek ďalšie opatrenia

Rozhodujúce pri plnení sľubov z PVV bude, či sa podarí zabezpečiť kontinuitu procesov spolu s dostatočným a stabilným financovaním sektora.

Tomáš Szalay: Ministerstvo zdravotníctva nechce surfovať na vlne konfliktu štátneho a súkromného vlastníctva

Tomáš Szalay: Ministerstvo zdravotníctva nechce surfovať na vlne konfliktu štátneho a súkromného vlastníctva

Musím priznať, že pasáž programového vyhlásenia vlády (PVV) o zdravotnej politike sa mi čítala dobre. Kto ma za viac ako 20 rokov práce v zdravotníctve pozná, vie, že neplytvám veľmi pochvalami.