OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
Preventívka bez výhovoriek od VšZP

Generické a biosimilárne lieky zohrávajú kľúčovú úlohu v udržateľnosti zdravotného systému

Asociácia Medicines for Europe podporuje Európsku komisiu v jej snahe zabezpečiť, aby všetci európski pacienti, ale najmä tí z regiónu strednej a východnej Európy, mali prístup k liekom, a aby bola zabezpečená aj ich stála dostupnosť.

Generické a biosimilárne lieky zohrávajú kľúčovú úlohu v udržateľnosti zdravotného systému

Foto: Unsplash License

Situácia na Slovensku ju znepokojuje, nakoľko patrí medzi tie najzložitejšie v Európe. Podpisuje sa na nej súčasná cenová politika pre generické a biosimilárne lieky, kde  systém externého referencovania cien negatívne ovplyvňuje ich dostupnosť.

Pacienti ani na Slovensku nemajú v súčasnosti udržateľný prístup k liekom, nakoľko aktuálne uplatňované postupy a politiky ohrozujú udržateľnosť trhu s generickými a biosimilárnymi liekmi.

„Vyzývame slovenskú vládu, aby zosúladila svoje kroky s farmaceutickou stratégiou EÚ a prioritne sa zamerala na také politické zásahy, ktoré zvýšia využitie generických a biosimilárnych liekov, ktoré zaručia dlhodobo udržateľný systém zdravotnej starostlivosti a zabezpečia dodávky liekov pre všetkých slovenských pacientov,“ uviedol po stretnutí asociácie so slovenskými zdravotníckymi expertami Adrian van den Hoven, generálny riaditeľ asociácie Medicines for Europe (MfE).

Spravodlivý prístup k liekom a udržateľný zdravotný systém zostávajú aj po náročnom lete s výpadkami viacerých liekov výzvou pre mnohé európske vlády. Faktory ako narastajúca starnúca populácia, zvýšená záťaž chronickými ochoreniami a zvýšené náklady na liečbu pacientov sú dôvodom tlaku na rozpočty zdravotníctva v celej Európe.

S cieľom poukázať na dôležitosť tejto témy redakcia ozdravme v spolupráci s asociáciou GENAS a MfE zorganizovala okrúhly stôl pre tvorcov zdravotnej politiky. Hlavnou témou bolo prepojenie tém dostupnosť liekov a udržateľný systém zdravotníctva.

Celá spoločnosť profituje, ak máme k dispozícii pre pacienta správne lieky v správny čas

Farmakológ a dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave profesor Ján Klimas skonštatoval, že úloha lieku a jeho hodnota pre ľudí pri prinavracaní zdravia, či pri záchrane životov je nezastupiteľná. Pričom zdôraznil, že za každým liekom je veľké množstvo vedeckých poznatkov a dát.

„Existuje robustný, dôveryhodný a spoľahlivý systém na zhodnotenie účinnosti, bezpečnosti a kvality liekov. Po registrácii je liek k dispozícii pre racionálnu farmakoterapiu a je vedecky odôvodnené nepochybovať o jeho terapeutickej hodnote. Je k dispozícii pre optimálne riešenie medicínskeho problému, v prospech pacienta, aj spoločnosti. Zdravotný benefit lieku zabezpečuje spoľahlivý a dôveryhodný systém liekových inštitúcií,“ uviedol profesor.

Pretrvávajúca nedostupnosť liekov má rozličné dôvody

Lekárnici dlhodobo upozorňujú na problém dostupnosti liekov z rozličných hľadísk, či už sú to výrobné, logistické, alebo spôsobené nedostatkom surovín. „Vďaka cenovým reštrikciám a preregulovanosti trhu s liekmi máme jedny z najlacnejších liekov v Európe, súčasná inflácia sa na cenách liekov nijako neprejavila. To, samozrejme, láka na vývoz do krajín s vyššími cenami liekov,“ hovorí Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory.

„Aktuálna situácia je taká, že hádam nenájdeme pacienta, ktorý by sa nakoniec -  či už viac alebo menej dobrodružným spôsobom - nedostal k svojej liečbe. Otázka ale je, či jeho dobrodružný spôsob vplýva na kvalitu jeho liečby, na adherenciu k liečbe a celkovo jeho zdravotné výsledky,“ dodal Sukeľ.

Máme jednu z najprísnejších cenových regulácií liekov v Európskej únii

Riaditeľ inštitútu INEKO Dušan Zachar na to poukázal cez  príklad medzinárodného (externého) referencovania (porovnávania) cien liekov, ktoré „u nás sa vzťahuje na všetky lieky, a nie sú z neho vylúčené generiká ani biosimiláry. Referenčnými krajinami sú všetky krajiny EÚ,“ uviedol.

Ďalej spomenul, že v iných krajinách sú často v koši referenčných krajín len porovnateľné krajiny s podobným HDP alebo mierne vyšším. Referenčnou hodnotou u nás je priemer 3 najnižších cien. U nás je veľmi frekventované referencovanie  - 2x za rok  - a umožňuje len pohyb cien smerom nadol,“ zhrnul riaditeľ INEKO.

Zachar pripomenul, že z viacerých štúdií vyplýva, že referencovanie cien má síce pozitívny vplyv na znižovanie nákladov v zdravotníckych systémoch, „ale treba povedať, že je to len krátkodobý efekt a veľmi závisí od toho, ako je nadizajnovaný mechanizmus referencovania cien liekov“. „Myslím si, že časom už potenciál úspor vyprchal, pričom tu máme nedostatok niektorých liekov. Preto treba tento systém upraviť a prispôsobiť potrebám, ktoré sú aktuálne na slovenskom trhu,“ podotkol Zachar.

„Aj naše odporúčanie je, aby sa zvážilo, či majú byť generiká a biosimiláry referencované. Ak je dostatočná konkurencia, trh sa o to postará, aby sa  kontinuálne znižovali ceny liekov pri zabezpečení ich dostupnosti aj bez toho, aby boli umelo referencované,“ dodal Zachar.

Podľa IQVIA analýz za rok 2022 v rámci CEE krajín EÚ Slovensko  s podielom generík vo finančnom vyjadrení zaostáva o 4%. Podľa slov Martina Černého z IQVIA, na úrovni krajín V4 vážený priemer penetrácie biosimilárnych liekov (v počte balení za Q4 2022) pre Slovensko je najnižší, predstavuje 46 %.

Politika najnižších cien

O situácii generických a biosimilárnych liekov na slovenskom trhu hovorila aj Terézia Szádocka, prezidentka asociácie GENAS. Kontinuálny nárast cien vstupných surovín, obalových materiálov, dopravných nákladov ako aj zvyšovanie nákladov na výrobu liekov sú v priamom kontraste s kontinuálnym znižovaním cien generických a biosimilárnych liekov na Slovensku cestou referencovania ich  cien. Dôkazom je miera nedostupnosti liekov pre pacientov.

Szádocka skonštatovala, že súčasné ceny liekov nastavené pred energetickou a inflačnou krízou nereflektujú skutočné náklady na ich výrobu, podľa údajov Medicines for Europe sa tieto zvýšili až o 10%. Priblížila situáciu v niektorých krajinách, ktoré v rámci EÚ už ponúkli opatrenia na zmiernenie dopadov energetickej krízy a inflácie napr. Nemecko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Švédsko s možnosťou navýšenia cien lacných (5 -15 eur) liekov.

Zahraničný hosť stretnutia Alejandro Pacheco z Medicines for Europe poukázal na to, že: „okrem makroekonomických dôvodov, neudržateľné politiky najnižších cien pre generické a biosimilárne lieky, ako napríklad externé referencovanie cien, umelo znižujú ceny na úroveň, ktorá spôsobuje nedostupnosť liekov na trhu.“

Podľa jeho slov nedávne zistenia štúdie o konsolidácii trhu ukázali, že 7 z 10 generických liekov má na trhu dostupných menej ako 3 dodávateľov, a ešte horšie je to v prípade onkologických liekov, kde je to 8,5 z 10.

Aké sú riešenia pre udržateľnosť systému a dostupnosť liekov?

Podľa Szádockej je nevyhnutné zosúladenie referencovania podľa medzinárodného odporúčania EURIPID; zavedenie možnosti  navýšenia ceny lieku prostredníctvom referenčných údajov nielen zníženia ceny lieku ako je to v súčasnej dobe; zreálnenie využitia možnosti osobitnej cenovej regulácie pre lacné lieky a zrušenie výnimky z fixného doplatku v prípade generifikovanej referenčnej skupiny.

Experti sa dlhodobo zhodujú, a potvrdilo to i stretnutie, že dobre nastavený, stabilný systém liekovej politiky vydrží i nepredvídateľné výkyvy vonkajšieho prostredia. Vytlačenie generických liekov mimo systém a následný mimoriadny dovoz nekategorizovaných liekov, extrémne zaťaží verejné zdroje pre zdravotný systém, nezaručí kontinuálnu dostupnosť a nevygeneruje zdroje na reinvestície do zdravotného systému.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Benefity pomohli zvýšiť počet preventívnych návštev. Od júna majú skončiť

Benefity pomohli zvýšiť počet preventívnych návštev. Od júna majú skončiť

Benefity zdravotných poisťovní pomohli zvýšiť počet preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov ako i u špecialistov, zhodli sa na tom všetky tri zdravotné poisťovne. Od júna 2024 však majú minimálne finančné benefity skončiť.

Ministerstvo jednou rukou nariadilo úsporu pri inkontinenčných pomôckach, druhou rukou rozhodlo o opaku. Prečo? Vraj verejný záujem

Ministerstvo jednou rukou nariadilo úsporu pri inkontinenčných pomôckach, druhou rukou rozhodlo o opaku. Prečo? Vraj verejný záujem

Čo v skutočnosti spôsobilo, že sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o opätovnej zmene finančného limitu pri inkontinenčných pomôckach? Nevieme, rezort nereaguje na otázky.

Lieky sa hromadia. Ako dlho postačí kapacita spaľovne?

Lieky sa hromadia. Ako dlho postačí kapacita spaľovne?

Pred niekoľkými dňami oznámil Štátny ústav pre kontrolu liečiv, že začal opäť zvoz liekového odpadu z verejných lekární. Po viac ako roku sa lekárne postupne zbavujú liekového odpadu.