OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Plán obnovy: Ministerstvo zverejnilo výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc

Žiadosti je možné posielať do 28. novembra 2023.

Plán obnovy: Ministerstvo zverejnilo výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc

Foto: Unsplash License

  • Aktuality |  28.08.2023 |  Jana Andelová

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo novú výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda nemocníc. Výzva je financovaná vo výške 53 839 571 eur bez DPH.

Ako informoval rezort, cieľom výzvy je investovať do prístrojového vybavenia nemocníc, čím sa zefektívni, zmodernizuje a zvýši kvalita poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti garantovaná optimalizáciou siete nemocníc.

Jeden poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti môže predložiť aj viac žiadostí. A to pre každé zdravotnícke zariadenie samostatne. Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie financií na viac prístrojov, avšak na každý je potrebné zaslať osobitnú žiadosť.

Podľa ministerstva za jeden investičný projekt sa považuje jedno verejné obstarávanie v týchto oblastiach zdravotnej techniky:

  1. Počítačová tomografia (CT)
  2. Magnetická rezonancia (MR)
  3. Diagnostický ultrasonograf (USG)
  4. Robotické operačné zariadenie
  5. RTG angiografický systém
  6. Robotická rehabilitačná technika

O aké prístroje v rámci jednotlivých oblastí zdravotnej techniky ide, konkretizuje Príloha č. 11 – Pravidlá oprávnenosti projektov.

Rezort taktiež informuje, že obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 do 31. mája 2026. Z prostriedkov je možné financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) sa začala až 1. februára 2020 alebo neskôr, a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií a reforiem obsiahnutých v pláne obnovy.

Podľa ministerstva niektoré prípravné činnosti, napr. príprava projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie, posúdenie vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenia a pod., mohli byť realizované aj pred týmto termínom. Realizácia aktivít uvedených v žiadosti musí byť ukončená najneskôr 31. decembra 2025.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň upozorňuje, že oprávnenými žiadateľmi nie sú žiadatelia, ktorí sú prijímateľmi finančných prostriedkov v dvoch iných výzvach, ktoré sa týkajú financovania veľkých alebo malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc.

Konkrétne ide o „Výzvu na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ alebo „Výzvu na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.“

Všetky podrobnosti týkajúce sa podania žiadosti nájdu žiadatelia na webe rezortu zdravotníctva alebo na e-mailovej adrese: planobnovy@health.gov.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zdravotné odvody sa majú od nového roka zvýšiť

Zdravotné odvody sa majú od nového roka zvýšiť

Vláda legislatívny návrh schválila v rámci konsolidačných opatrení.

Partizánska nemocnica preruší prevádzku pôrodnice

Partizánska nemocnica preruší prevádzku pôrodnice

Posledný plánovaný pôrod bude pôrodnica schopná prijať do 11. decembra.

 Asociácia nemocníc víta kroky ministerstiev na riešenie nedostatku zdravotníkov

Asociácia nemocníc víta kroky ministerstiev na riešenie nedostatku zdravotníkov

„Považujeme to za dôležité a realistické systémové riešenie pre nedostatok kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, s ktorým sa stretávame aj v našich nemocniciach,“ reaguje asociácia.