OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK
OZDRAVME.SK

Anketa politických strán k témam platový automat a podfinancovanie sektora

Rozpočet pre zdravotníctvo pre rok 2023 je nedostatočný. Podľa konzervatívnych odhadov chýba v sektore 270 až 330 miliónov eur.

Anketa politických strán k témam platový automat a podfinancovanie sektora

Foto: Unsplash License

Už pred niekoľkými mesiacmi dostali všetky zdravotné poisťovne vopred vyplatenú platbu za poistencov štátu za mesiac december. Peniaze, ktoré mali byť určené na december sú priebežne míňané alebo rovno minuté na nákup zdravotnej starostlivosti. V sektore chýbajú stovky miliónov eur.

A nezdá sa, že by sa vláda Ľudovíta Ódora odhodlala k dofinancovaniu sektora. Problém zostane pravdepodobne v rukách budúcej vlády. Jednotlivé oslovené politické strany sa zhodli na tom, že zdravotníctvo je nutné dofinancovať.

Všetky tri zdravotné poisťovne sa rovnako zhodujú na tom, že zdravotníctvo potrebuje finančnú injekciu. Podľa dát Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Všeobecná zdravotná poisťovňa je k 30.06. 2023 v strate vo výške 109,8 milióna eur, pričom hodnota základného imania klesla na -68,7 milióna eur. Dôvera bola k 30.06. 2023 v strate 30,1 milióna eur a ZP Union v strate 6,5 milióna eur.

Včera Ministerstvo financií SR zverejnilo správu, v ktorej hodnotí rozpočet verejnej správy za rok 2023. Z odhadov vyplýva, že verejné financie skončia so schodkom, ktorý je o približne 400 miliónov eur vyšší oproti rozpočtu schváleného koncom minulého roka. Ako informovalo ministerstvo financií, dôvodom je najmä legislatíva, ktorú prijali poslanci v NR SR bez riadneho legislatívneho procesu, pričom rozpočet s takýmito výdavkami nepočítal.

„Úsporu na strane výdavkov štátneho rozpočtu však nemožno očakávať. Bude totiž potrebné zabezpečiť financovanie zvýšených nárokov na štátny rozpočet vyvolaných prijímanou legislatívou v NR SR a Vládou SR vo výške 720 mil. eur, ako aj zvýšenej platby za poistencov štátu v rámci verejného zdravotného poistenia na úrovni 340 mil. eur v dôsledku akútnej situácie vo verejnom zdravotnom poistení,“ uvádza rezort financií.

Kompletnú správu o očakávanej skutočnosti nájdete tu.

Všeobecná zdravotná poisťovňa má najvyššiu stratu, záporné základné imanie a najmenšiu hotovostnú zásobu. To, či pod vplyvom týchto finančných problémov hrozí, že sa politici rozhodnú dofinancovať opätovne VšZP formou základného imania zatiaľ nie je podľa deklarovaných výrokov politikov pravdepodobné.

Anketa

Oslovili sme preto relevantné politické strany a zaujímali sme sa o dofinancovanie sektora, štátnej poisťovne, ako aj o možnosť zrušiť platový automat. 

Pýtali sme sa:

  1. Podľa odhadov chýba v zdravotníctve medzi 270-300 miliónov eur. Zatiaľ sa nezdá, že by vláda Ľudovíta Ódora sektor dofinancovala pred tým, než vznikne nová vláda po parlamentných voľbách. Ak budete súčasťou vlády, plánujete sektor dofinancovať? Ak áno, akým spôsobom?
  2. Podporili by ste dofinancovanie sektora cez navýšenie základného imania VšZP? Alebo by ste preferovali iný spôsob dofinancovanie (platba za poistencov štátu)?
  3. V roku 2024 bude podľa súčasnej legislatívy existovať opätovná potreba dofinancovanie sektora, keďže platí platový automat pre lekárov im automaticky zvýši platy o 7,7%. Platy porastú značne napriek tomu, že si lekári v ústavnej zdravotnej starostlivosti vytrucovali skokové navýšenie platov. V prípade ak uspejete vo voľbách, ako by ste situáciu s ďalším navýšením platov riešili? Platba za poistencov štátu je stanovená pre rok 2024 na 4,5%. Ak sa však uplatní platový automat, tak v rozpočte bude opäť chýbať cca 200 miliónov eur (a to len za predpokladu, že ešte tento rok dôjde k dofinancovaniu sektora).
  4. Podporili by ste riešenie vypnutia platového automatu pre roky 2024 a 2025?

Andrea Letanovská, Demokrati

Foto: Facebook Andrey Letanovskej

1. Áno, sektor zdravotníctva je dlhodobo podfinancovaný a bude nevyhnutné ho dofinancovať. Aby sme však nerobili stále tú istú chybu s očakávaním zázračne iného výsledku, ešte pred dofinancovaním budú nutné systémové opatrenia. Opatrenia sa musia týkať na jednej strane hospodárenia nemocníc, ktoré sa opakovane zadlžujú - sú to už chronicky štátne nemocnice. Napriek už dnes aplikovaným úsporným opatreniam, vidím ešte stále priestor na zvýšenie efektívnosti nákladov. Od personálnych, cez liekovú politiku a dlhodobé investície, až po optimalizáciu a zlučovanie neefektívnych oddelení. Na druhej strane je nutné zreálniť plánovanie a prípravu rozpočtu. Rozpočet musí mať reálnu šancu pokryť skutočné a opodstatnené náklady, vrátane nutných investícií v zdravotníctve. Plánovanie nereálnych úspor nesmie byť už vopred akceptovaným mankom na ďalší rok. 

2. Dofinancovanie sektora cez navýšenie základného imania VšZP nie je optimálny spôsob a navyše je pre poistencov ostatných poisťovní diskriminačný. Preto budeme preferovať stabilnú platbu za poistencov štátu (navýšenú na  4,5 % a perspektívne na 5%). Samostatnou kapitolou by mali byť investície a financovanie projektov, ktoré sú v uplatňovaní zdravotnej politiky štátu zásadné, hoci krátkodobo nie sú ziskové.

3. Platový automat nie je ani zásadným riešením personálnej krízy v zdravotníctve a nie je ani zásadným problémom opakovaného zadlžovania nemocníc. Dlhodobo som zástancom opatrení, ktoré zabezpečia adekvátne financovanie vrátane platby za poskytovanie zdravotnej starostlivosti tak, aby prevádzkovatelia a manažmenty zdravotníckych zariadení mohli adekvátne a diferencovane odmeňovať zdravotníkov. Podľa výkonu, kvality a spokojnosti pacientov. Som presvedčená, že diferencované odmeňovanie podľa výkonu je motivačné a má pozitívny dopad na spokojnosť pacientov aj zdravotníkov.

Na druhej strane z dlhodobého hľadiska je pre zlepšovanie personálnej situácie v zdravotníctve istá garancia príjmu dôležitá. Jedná sa najmä o nižšie ohodnotené profesie (sestry, sanitári, iné menej atraktívne povolania v zdravotníctve) a tá garancia je reprezentovaná práve platovým automatom. Vzhľadom na dlhodobé nevyhnutne rastúce zvyšovanie potreby a spotreby zdravotnej starostlivosti musíme podnikať mnohé kroky, ktoré zdravotnícke povolania zatraktívnia, platový automat patrí dlhodobo k overeným nástrojom.

4. Vzhľadom na vážnu personálnu krízu, ktorou si prechádza zdravotníctvo (a nielen slovenské) po pandémii, by takýto krok viedol k ďalšej destabilizácii a možným veľkým výpadkom v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. V nasledujúcich rokoch nás čakajú veľké výzvy, ktoré bez spolupatričnosti a zaangažovanosti zdravotníkov samotných v žiadnom prípade nezvládneme. Čiže vypnutie platového automatu nepovažujem za rozumný krok.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku OZDRAVME.SK
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kto nás ochráni pred ochranou štátu? Sociálne opatrenia vo verejnom zdravotnom poistení

Kto nás ochráni pred ochranou štátu? Sociálne opatrenia vo verejnom zdravotnom poistení

Máme skvelé správy, pod hlavičkou ozdravme sme v týchto dňoch vydali našu prvú publikáciu Kto nás ochráni pred ochranou štátu, ktorej autorkou je Katarína Fedorová.

Renáta Bláhová: Odchádzam s dobrým pocitom

Renáta Bláhová: Odchádzam s dobrým pocitom

6. februára predložila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na rokovanie vlády návrh na odvolanie šéfky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáty Bláhovej.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo očakávanú vyhlášku. Ako prvý reaguje ambulantný sektor

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo očakávanú vyhlášku. Ako prvý reaguje ambulantný sektor

Rezort predložil programovú vyhlášku do medzirezortného pripomienkového konania. Zväz ambulantných poskytovateľov sa k návrhu vyjadril kriticky. Podľa zväzu vyhláška ukázala, že ambulantný sektor nie je prioritou.